Hjem
icon

Har du rettshjelps­dekning?

Et kjærestepar og en hund på kjøkkenet.

Ved eiendomstvister kan rettshjelpsforsikringen din bidra til å dekke store utgifter til advokat. Mange synes det gir en trygghet å ha rettshjelpsdekning, da forsikringsselskapet betaler en stor andel av kostnadene. Likevel er det mange som ikke vet at de har rettshjelpsdekning gjennom en privatforsikring.

Viktige forhold du trenger å vite om rettshjelpsdekning:

Hva er rettshjelpsdekning?

Du kan ha rettshjelpsdekning gjennom din bolig eller bygningsforsikring.

Rettshjelpsdekningen dekker store deler av advokatkostnadene dersom det oppstår en tvist for gjeldende eiendom.

Innboforsikringen/villaforsikringen din dekker tvister som kan oppstå for deg som privatperson. Som oftest gjelder dette tvister knyttet til eiendom.

Normalt sett vil du måtte betale en engangsegenandel på kr 3000 – 4000,- Etter dette vil forsikringsselskapet dekke 80 % av kostnadene til rettshjelp, dvs. at kostnaden splittes mellom forsikringsselskapet og deg 80/20. I utgangspunktet er kostnadsbegrensningen satt til tvistesum, eventuelt kr 100 000, - dersom tvistesummen er høyere enn dette. Dersom kostnadene overstiger begrensningene må du dekke resten selv.

Hvilke vilkår må være oppfylt for å få rettshjelpsdekning?

Etter hovedregelen får du innvilget rettshjelpsdekning hvis det oppstår en tvist mellom deg og en annen part. Du kan også få rettshjelpsdekning selv om motparten forholder seg passiv.

Eksempler på eiendomstvister

Så lenge forsikringen din ikke spesifiserer at du ikke får rettshjelpsdekning, har du i utgangspunktet rett på dekning i tvister. Blant annet skal du ha rettshjelpsdekning her:

  • Nabotvister
  • Husleietvister
  • Tvist etter kjøp/salg av bolig
  • Tvister i et sameie
  • Tvister angående tomtegrenser

Hva dekker boligkjøperforsikringen?

Når du kjøper deg bolig, kan du velge om du vil tegne en boligkjøperforsikring. Da betaler du en sum som forsikrer deg om at du får advokathjelp hvis du oppdager feil eller mangler ved boligen.

På denne måten kan vi si at du har blitt «dobbeltforsikret» da du i tillegg har rettshjelpsdekning.

Dersom du ikke har tegnet en boligkjøperforsikring, kan du benytte deg av rettshjelpsdekningen din hvis det oppstår en tvist.

Dette kan Codex Advokat bistå deg med

  • Undersøke om du har rettshjelpsdekning
  • Juridisk rådgivning
  • Støtte i rettssak

Har du spørsmål knyttet til rettshjelpsdekning? Snakk med oss. Alt er lov.