Hjem
icon

Vann- og fuktskader

Kvinne ligger under vasken og skrur.

Det er dessverre ikke uvanlig at det forekommer vannskader eller fuktskader i en bolig. Statistikk viser at så mye som halvparten av norske boliger får fuktskader i løpet av boligens levetid. Utbedring av vann- eller fuktskader kan medføre store kostnader, og det er derfor viktig at ansvaret kanaliseres så tidlig som mulig i prosessen.

Dette får du vite om vann- og fuktskader:

Fuktskader på badet

Ettersom badet og dusjen brukes ofte og er utsatt for mye fukt og vann, er baderommet spesielt utsatt for vann- og fuktskader. På baderommet er det derfor ekstra viktig at det bakenforliggende er utført korrekt, slik som ordentlig ventilasjon, tilstrekkelig bruk av membran, riktig fall til sluket og korrekt flislegging.

Vannskader i hus

Som oftest vil vannskader i hus vise seg i kjelleren eller gjennom taket. Lekkasje fra taket oppdages som oftest veldig sent, og store deler av boligen vil som følge av vanninnsig få råte- eller vannskade.

Drenering skal føre vann bort fra boligen. Dersom dreneringen ikke fungerer på en ordentlig måte, vil det kunne oppdages vannskader i form av fuktskader, råte, sopp og dårlig inneklima. Som oftest oppstår skader som følge av dårlig drenering i de rommene som er under bakkenivå, slik som i kjelleren.

vann- og fuktskader2
Vannskader viser seg som oftest i kjelleren eller gjennom taket.

Hva bør du gjøre hvis du oppdager vann- eller fuktskader i boligen?

Vann- og fuktskader blir verre med tiden. Skadene kan utbedres relativt raskt og billig dersom de oppdages i tide, og dersom du tar tak i problemet med én gang. Utbedringskostnaden vil variere proporsjonalt med vannskadens størrelse. Dersom vann- eller fuktskadene ikke oppdages, eller ignoreres, vil det knytte seg mer omfattende problemer til utbedringen, og det vil i visse tilfeller være nødvendig med en totalrenovering av det berørte rommet.

Fuktighet gir også et ideelt klima for både sopp og råte. Slike mikroorganismer er ikke alltid like enkelt å bli kvitt, og det kan potensielt medføre store kostnader og helserisiko.

Hvis du oppdager vann- eller fuktskader i boligen din, bør du undersøke det umiddelbart. Dersom du nylig kjøpte boligen, bør du samtidig melde fra til selgeren ved en reklamasjon. Utbedring av vann- og fuktskader bør gjøres så fort som mulig for at situasjonen ikke skal bli verre.

Dersom du behøver juridisk bistand i en slik situasjon, vil innboforsikringen dekke de vesentlige utgiftene ved sakkyndig bistand. Kostnader ved akutte vann- eller fuktskader vil du også ofte kunne kreve gjennom hus- eller innboforsikringen din.

Juridisk bistand ved vann- eller fuktskader

Dersom du oppdager vann- eller fuktskader i en bolig du nylig kjøpte, vil det være en fordel å snakke med en advokat for å være sikker på at du har reklamasjonsrett, og for å få oversikt over hvilke tidsfrister du må overholde ved en eventuell reklamasjon. Det er nemlig du som kjøper som må kunne bevise at du har reklamert innen rimelig tid.

Innboforsikringendin dekker tvister som kan oppstå for deg som privatperson. Som oftest gjelder dette tvister knyttet til eiendom. Les mer om rettshjelpsdekning.

Codex Advokat Oslo AS bistår både bedrifter og privatpersoner daglig med å fremsette godt begrunnede reklamasjoner.

Kjøpt eller solgt bolig i 2022?
Les mer om: Endringer i avhendings­loven etter 1. Januar 2022

Har du spørsmål knyttet til vann- og fuktskader? Snakk med oss.

Har du spørsmål om vann og fuktskader?

Kontakt oss