Hjem
icon

Lydisolasjon

Ung dame taster på sin laptop mens hun sitter i sofaen i en lys stue.

Det kan være vanskelig å få testet hvor godt lydisolert en bolig er på visning. Flere faktorer kan bidra til at du ikke får fastslått om boligen er lydisolert. Blant annet så kan naboen være borte og mennesker snakker sammen på visning.

Viktige forhold du trenger å vite om lydisolasjon:

Riktig valg av materialer i boligen?

Kort tid etter overtagelse, vil mange oppleve at boligen er mindre lydisolert enn forventet.

Det er mer forventet at blant annet gamle bygårder som ble laget av sparsommelige materialer er mer lytt, enn boliger som er laget av lydisolerende materialer.

Det er også blitt mer vanlig å dele opp leiligheter inn i mindre enheter, og da vil det være entreprenørens valg av materialer som påvirker lydisolasjonen.

Mer lytt enn forventet?

Hvis boligen er betraktelig mer lytt enn det du forventet, kan dette i noen tilfeller bli sett på som en mangel etter avhendingsloven. Her er det flere forhold som må betraktes.

Boligens alder, forskriftsbestemmelsene som gjaldt på oppføringstidspunktet, selgers opplysningsplikt om negative forhold er blant annet viktige forhold som skal vurderes.

Kjøpt eller solgt bolig i 2022?
Les mer om: Endringer i avhendings­loven etter 1. Januar 2022

Kan du ha for høye forventninger?

I situasjoner der selger har opplyst om at boligen er «totalrenovert» eller har «nye gulv», kan kjøper ha forventninger om at lydisoleringen også er erstattet og god.

Denne informasjonen kan gi kjøper forventninger om at boligen skal være i den standard som er forventet i dagens situasjon.

Dette kan Codex Advokat bistå deg med

Innboforsikringen din dekker tvister som kan oppstå for deg som privatperson. Som oftest gjelder dette tvister knyttet til eiendom. Les mer om rettshjelpsdekning.

  • Hvis du er i tvil om boligen er lytt eller lydisolert i henhold til salgsdokumenter, kan vi bistå deg i en slik vurdering.
  • Våre advokater kan vurdere din sak.
  • Rådgivning innen lydisolering og regelverk

Har du spørsmål knyttet til lydisolering? Snakk med oss.