Hjem

Hva har rådighetsinnskrenkninger å si for en utbygger?

Av: Codex Advokat

Den store hovedregelen er at en eier eller en utbygger fritt kan disponere og bestemme over sin egen eiendom. Det finnes imidlertid unntak, for eksempel såkalte rådighetsinnskrenkninger.

Et rødt lite båthus
Del