Hjem

Hvordan håndtere avfall på byggeplassen?

Av: Codex Advokat

Et felles mål for oss alle bør og må være å redusere miljøavtrykket. Regjeringen har lovfestet Norges klimamål som en del av omstillingen til et lavutslippssamfunn i Norge i 2050. Disse utfordringene tar selskaper i byggebransjen nå tak i, og flere og flere prosjekter blir mer bærekraftige.

En byggeplass med noen anleggsarbeidere.
Del