Hjem

Samspills­entreprise

Samspillsentreprise, eller samspillskontrakter, er et alternativ til de tradisjonelle entrepriseformene utførelsesentreprise og totalentreprise. Det finnes imidlertid ingen Norsk Standard-kontrakt for samspillsentrepriser. Partene må derfor selv finne, velge og beskrive de reglene som de ønsker at skal gjelde. I praksis er mange kontrakter unødvendig vanskelige. Denne artikkelen tar for seg de viktigste aspektene ved samspillsentreprise, og hvordan kontrakter kan gjøres enklere og mer oversiktlige.

To entreprenører med hjelmer står og snakker sammen og ler.
icon