Hjem

Sameier og borettslag

Sameier og borettslag forvalter store verdier i form av bygningsmasse og anlegg hver eneste dag. Disse skal bygges, driftes, vedlikeholdes og utvikles, og det er styrene som sitter med ansvaret for å treffe de riktige avgjørelsene på vegne av borettslaget eller eierseksjonssameier. Styrene må altså forholde seg til en rekke problemstillinger, som må håndteres riktig for å unngå tvister og økonomiske tap.

To personer samarbeider over en laptop.
icon