Hjem
icon

Borettslag: Styrets fullmakt

En eldre mann sitter foran en PC-skjerm.

Hva sier lover og regler når du som styremedlem får spørsmål knyttet til å bruke penger på vedlikehold, rehabilitering eller utvidelse av bygningsmasse? Denne artikkelen gir deg svaret.

Alt du trenger å vite om styrets fullmakt i borettslag:

Hvordan fungerer et borettslag?

I et borettslag har du bruksrett til din spesifikke leilighet, men tomten og bygningene eies i et fellesskap.

Sammen vil beboerne bestemme hva som skal gjøres med det utvendige og fellesarealer.

Hvert år velger beboerne ut et styret ved generalforsamlingen. Styret utvelges for å stå for den daglige driften av borettslaget. De har alle nødvendige beslutninger for bygninger og fellesarealer.

Styret skal også gjennomgå regnskapet, budsjetter og forslag til tiltak på generalforsamlingen.

Hva sier reglene i Burettslagslova og Eierselsjonslova?

I forhold til styrets kompetanse er begge lovene ganske like hverandre. Så lenge styret holder seg innenfor lovverk, forskrifter og vedtekter kan de bestemme alt i borettslagets eller sameiets interesser.

Det er verdt å merke at § 8 – 9 i Burettslova og § 30 i Eierseksjonslova forklarer at styret må få et samtykke fra generalforsamlingen i alle saker.

Hva kan egentlig styret bestemme over?

Styret er utvalgt av generalforsamlingen. Derfra har de fått fullmakt til tiltak som må gjøres ved daglig drift. Dette gjør styret på vegne av eierne.

Det er styrets ansvar å opprettholde tiltak for vedlikehold og ta avgjørelser knyttet til alle bygninger i borettslaget.

De har med andre ord fått fullmakt til alle vedtak knyttet til vedlikehold, rehabilitering så lenge arbeidet utføres for å ta vare på bygningenes opprinnelige tilstand. Eksempler på dette kan være skifte av nedslitte dører.

Store tiltak som påbygning, eller andre uvanlige vedlikeholdsoppgaver behøver samtykke fra generalforsamlingen eller sameiermøtet.

Styret har også ansvar for å ivareta sikkerhetstiltak knyttet til bygg og tomt som eies av selskapet.

På innsiden av borettslagets bygninger, er det eieren selv som tar beslutninger. Dette gjelder oppussing, innredning og lignende. Det gjelder imidlertid ikke avgjørelser som kan påvirke andre i borettslaget. Eksempler på dette er felles ventilasjonssystem, rørsystem etc.

Dette kan Codex Advokat bistå deg med:

  • Rådgivning angående borettslag og styrets beslutningsansvar

Har du spørsmål knyttet til borettslag og styrets fullmakt? Snakk med oss.

Tine Granlund

Advokat og partner

Eiendom og entreprise