Hjem

Fått yrkesskade i bygg- og anleggsbransjen?

Bygg- og anleggsbransjen er den nest største næringen i norsk arbeidsliv, og sysselsetter omkring 260.000 personer. Arbeidet er ofte fysisk krevende, og mange ansatte arbeider fra høyder, håndterer tyngre bygningselementer og benytter maskiner og verktøy med stort skadepotensial. Det medfører at bygg- og anleggsbransjen er en av næringene med høyest risiko for arbeidsulykker. Hva gjør du når du blir utsatt for en yrkesskade?

En mann med maske står foran en gravemaskin og en lastebil i halvmørket.
icon