Hjem

Anskaffelser

Når to eller flere skal konkurrere om det samme oppdraget, oppstår det vi normalt kaller anbudskonkurranse. Alle anbudskonkurranser har regler, og både oppdragsgiver og tilbyder bør kjenne til konkurransereglene. Uavhengig av om oppdragsgiver og tilbyder er kjent med reglene, må de følges. Brudd på reglene kan få alvorlige konsekvenser for begge parter.

En mann lener seg på et bord med papirer.
icon