Hjem

Forslag om MVA-lettelse for entreprenører

Av: Codex Advokat

Finansdepartementet har sendt på høring en endring i bokføringsforskriften som vil medføre at entreprenør ikke trenger å innbetale moms på fakturaer- eller krav som er omtvistet.

MVA-lettelse for entreprenører
Del