Hjem

Eiendoms­utvikling – etablering av adkomst til utbyggings­områder

Av: Codex Advokat

Utbygging av arealer krever ofte etablering av ny adkomst eller utvidet bruk av eksisterende veier i området. Interne veier i utbyggingsområdet er sjelden problematisk, da utbygger allerede eier alt areal. For adkomstveier inn til området kan imidlertid problemstillingen være annerledes da det her kan det være andre grunneiere, så hvordan kan utbygger løse det?

Fugleperspektiv av en vei i et vakkert landskap
Del