Hjem
icon

Kontrakter: NS 8406 / NS 8416

Mann og kvinne diskuterer under byggeprosjekt.

I situasjoner der entreprenør skal ha ansvar for å gjennomføre arbeidet som byggherre har prosjektert, anbefales det å benytte seg av NS 8406. NS 8406 er en forenklet versjon av NS 8405. Dette anbefales sterkt der prosjektet ikke har behov for strenge varslingsrutiner. Der entreprenøren skal inngå kontrakt med underentreprenør fra Norsk Standard skal de benytte seg av NS 8416.

Alt du trenger å vite om NS 8406:

Hva er NS 8406?

NS 8406 er en forenklet versjon av NS 8405.

Det innebærer at mange av reglene er like hverandre på innhold.

Det finnes allikevel en stor forskjell. NS 8406 har i hovedsak ingen regler som fratar de inkluderte partene rettigheter eller krav fordi de ikke oppfyller plikter om varsling og svar i kontrakten. Det finnes imidlertid ett unntak for preklusive regler i NS 8406. Etter unntaket skal det mye til for at partene kan tape krav og rettigheter ved urimelig passivitet.

Det er innen sluttoppgjør det finnes unntaksregler. I tilfeller disse reglene ikke blir fulgt, kan partene tape krav ovenfor hverandre.

Hvem skal prosjektere arbeidet?

Det er viktig at det utvelges hvem som skal prosjektere arbeidet i før det velges kontraktsvilkår.

Prosjektering innebærer:

 • Arbeidsbeskrivelse
 • Tegning av arbeid
 • Kartlegge funksjonskravene i henhold til lov/forskrift og kontrakt
 • Valg av metode og materialer

Ved enkle prosjekter der byggherre skal prosjektere mesteparten selv bør det velges: NS 8406 kontrakt. NS 8406 kan også velges selv om entreprenør skal prosjektere deler av arbeidet.

Ved store prosjekter der det er behov for formelle varslingsrutiner og samordning av flere entreprenører bør det velges: NS 8405.

I prosjekter der entreprenør skal ha ansvar for det meste av prosjektering, bør det velges: NS 8407.

Prosjektering skal være skriftlig og fremlegges i henhold til plan- og bygningsloven.

NS 8406 versus ulovfestet entrepriserett

Det som menes med ulovfestet entrepriserett er rettslige regler domstolene benytter seg av der partene ikke har andre regler avtalt. NS 8406 er trolig den standarden som har størst grad av regler som ligner på de ulovfestede entrepriserettslige reglene.

NS 8406 er oversiktlig og enkel å bruke. Dersom det er usikkerhet knyttet til hvilke regler du må benytte i avtale mellom bygg og anleggsarbeider, vil normalt sett reglene i NS 8406 gjelde for avtalen.

Avtalte handleplikter

NS 8406 er en kontrakt som er anerkjent og kjent for å fungere godt i byggeprosjekter. Så selv om det eksisterer få preklusive regler, bør den bli fulgt av partene.

Det er spesielt anbefalt å følge opp nevnte punkter:

 • 8: Sikkerhetsstillelse
 • 9: Forsikring
 • 13: Varsel ved bruk av underentreprenør
 • 14 og 15: Kontroll og varsling ved prøving av materialer
 • 18.2: Varsling ved svikt fra byggherre
 • 19: Varsling ved endringer og krav om tillegg mm ved endringer
 • 24: Overtakelse
 • 25: Sluttoppgjør

Å følge handleplikter gir også partene bedre kommunikasjonsflyt, og dermed minsker faren for uenigheter og tvister.

Endringer og varslingsregler

Endringer og varslingsregler er de mest kjente handlingspliktene. Dersom entreprenør varsler til riktig tid, vil byggherre få mulighet til å ta beslutninger om endringer og alternative løsninger. Derfor er det viktig at entreprenør varsler på riktig tid for å unngå utfordringer.

Med riktig tid menes «innen rimelig tid». Det vil normalt sett bety innen 2 måneder. I situasjoner der byggherre trenger raskere varsling skal dette følges opp. Dette gjelder så lenge entreprenør ikke må vente med varsling.

Hva er NS 8416?

NS 8416 brukes i kontrakter mellom hovedentreprenør og underentreprenør, der avtalen er at hovedentreprenør har NS 8406 kontrakt med byggherre. NS 8416 og NS 8406 har mange likheter, med noen viktige ulikheter.

Regelen om overtakelse: Etter NS 8416 vil reklamasjonsregler og lignende skje samlet for hovedentreprenør, underentreprenør og byggherre. Fristene for reklamasjon blir harmonisert.

Regel i punkt 17.2: Den gir hovedentreprenør rett til å gjennomføre en andel av arbeid i tilfeller underentreprenør er forsinket.

Regel i punkt 24.2: Gir underentreprenør rett til å melde om ferdig arbeid for sine arbeidere. Da blir risiko overført til hovedentreprenør, selv om overtakelse skal skje på et senere tidspunkt.

Dette kan Codex Advokat hjelpe deg med:

 • Rådgivning innen entrepriserett
 • Råd innen regler i Norsk Standard kontrakter
 • Kontraktsjekk

Har du spørsmål knyttet til NS 8406 eller NS 8416? Snakk med oss.


Tine Granlund

Advokat og partner

Eiendom og entreprise