Hjem
icon

Husleieloven § 2-11: Avslag i husleie

To som bærer mange flytteesker inn i et hus.

Når kan du ha rett på avslag i husleien? Avslag i husleie reguleres i husleieloven § 2-11. Opplever du mangler eller forsinkelser kan du kreve avslag i husleien.

Alt du trenger å vite om avslag i husleie:

Delvis eller total forsinkelse?

Dersom leieobjektet ikke kan overtas eller benyttes i det hele tatt, defineres dette som en total forsinkelse.

Ved en total forsinkelse er ikke leietaker pliktig til å betale husleie så lenge forsinkelsen varer.

Dette er en selvfølge, da leietaker betaler for å benytte seg av boligen eller lokalet.

Ved delvis forsinkelse får ikke leietaker benyttet seg av hele husrommet. Ved delvis forsinkelse kan leietaker kreve et forholdsmessig avslag i husleien.

Husleieloven kan fremstå som et komplekst lovverk.
Rollen til våre advokater er å veilede deg gjennom lovverket slik at du blir trygg på dine rettigheter og plikter.

Forholdsmessig avslag i husleie

Foreligger det delvis forsinkelse eller mangler, kan leietaker kreve forholdsmessig avslag i husleien.

Ved beregningen av avslaget, skal leietaker få et avslag som tilsvarer forholdet mellom leieverdien av den forsinkede delen av boligen og leieverdien av hele leieobjektet. Avslaget kan kreves i hele tidsrommet forsinkelsen vedvarer. Leieprisen skal falle prosentvis med utgangspunkt i hele boligen minus forsinket del.

Forsinket husleie ved mangel?

Hvis du skal ha rett på redusert husleie ved mangel, må dette være en mangel som reduserer boligens leieverdi.

Ved beregning skal leien nedsettes der leietaker har avslått utleiers tilbud om retting. Får leietaker et tilbud om retting fra utleier og dette avslås, kan leietaker kun kreve redusert husleie frem til tilbudet ble gitt.

Beregning av husleieavslag

For å beregne et husleieavslag skal du ta utgangspunkt i leieobjektets verdi i mangelfull stand, i forhold til leieobjektets verdi i kontraktsmessige stand.

Det skal også avklares størrelsen på den forsinkede delen og hvilken verdi dette har.

Eksempel:
Er leieverdien på den forsinkede delen på 50%, eller fører mangelen til at leieverdien synker med 50%, skal husleieavslaget være på 50%.

I tilfeller der leietaker har fått leie til under markedsverdi, vil avslaget i husleien være mindre enn verdireduksjonen. Dette blir omvendt hvis leietaker betaler mer enn leieobjektets verdi.

Slik hjelper vi deg:
Vi bistår deg i alle spørsmål du måtte ha knyttet til husleieloven.

Hva gjør vi for deg?

 • Du får rådgivning både som utleier og leietaker.
 • Du får hjelp med utarbeidelse og gjennomgang av beregning og kontrakter.
 • Vi har spisskompetanse i husleierett.

Bli kjent med våre advokater

Kitty - sitat

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får muligheten til å booke et møte med en spesialisert advokat innenfor din sakstype.
 • I dette møtet vil du få en grundig vurdering av saken og om juridisk bistand er nødvendig.
 • Du får en foreløpig avklaring av saken og en bekymring mindre.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd hva gjelder muligheter, kostnader, risikoer og potensielle resultater i din situasjon.
 • Du skal kjenne at du har en trygg støttespiller i ryggen, slik at du kan ta den best mulige beslutningen om hva som bør være neste steg i din situasjon.
 • Du vil få bistand av en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå best mulig resultat.
 • Vi behandler våre klienter som de individene de er. Hver klient og hver situasjon fortjener en skreddersydd tilnærming.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi behandler ca. 1500 saker pr. år.
 • Vi har spesialiserte advokater innenfor de ulike rettsområdene under fast eiendom.
 • Vi har en egen eiendomsmegler som kan bistå med alt rundt sikker eiendomsoverdragelse, transaksjoner m.m.
 • Vi er alle genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår klienter i hele Norge og også internasjonalt.

Har du spørsmål knyttet til avslag i husleie? Snakk med oss.