Hjem
icon

Husleieloven § 2-11: Avslag i husleie

To som bærer mange flytteesker inn i et hus.

Når kan du ha rett på avslag i husleien? Avslag i husleie reguleres i husleieloven § 2-11. Opplever du mangler eller forsinkelser kan du kreve avslag i husleien.

Alt du trenger å vite om avslag i husleie:

Delvis eller total forsinkelse?

Dersom leieobjektet ikke kan overtas eller benyttes i det hele tatt, defineres dette som en total forsinkelse.

Ved en total forsinkelse er ikke leietaker pliktig til å betale husleie så lenge forsinkelsen varer.

Dette er en selvfølge, da leietaker betaler for å benytte seg av boligen eller lokalet.

Ved delvis forsinkelse får ikke leietaker benyttet seg av hele husrommet. Ved delvis forsinkelse kan leietaker kreve et forholdsmessig avslag i husleien.

Forholdsmessig avslag i husleie

Foreligger det delvis forsinkelse eller mangler, kan leietaker kreve forholdsmessig avslag i husleien.

Ved beregningen av avslaget, skal leietaker få et avslag som tilsvarer forholdet mellom leieverdien av den forsinkede delen av boligen og leieverdien av hele leieobjektet. Avslaget kan kreves i hele tidsrommet forsinkelsen vedvarer. Leieprisen skal falle prosentvis med utgangspunkt i hele boligen minus forsinket del.

Forsinket husleie ved mangel?

Hvis du skal ha rett på redusert husleie ved mangel, må dette være en mangel som reduserer boligens leieverdi.

Ved beregning skal leien nedsettes der leietaker har avslått utleiers tilbud om retting. Får leietaker et tilbud om retting fra utleier og dette avslås, kan leietaker kun kreve redusert husleie frem til tilbudet ble gitt.

Beregning av husleieavslag

For å beregne et husleieavslag skal du ta utgangspunkt i leieobjektets verdi i mangelfull stand, i forhold til leieobjektets verdi i kontraktsmessige stand.

Det skal også avklares størrelsen på den forsinkede delen og hvilken verdi dette har.

Eksempel:

Er leieverdien på den forsinkede delen på 50%, eller fører mangelen til at leieverdien synker med 50%, skal husleieavslaget være på 50%.

I tilfeller der leietaker har fått leie til under markedsverdi, vil avslaget i husleien være mindre enn verdireduksjonen. Dette blir omvendt hvis leietaker betaler mer enn leieobjektets verdi.

Dette kan Codex Advokat hjelpe deg med

  • Spisskompetanse i husleierett
  • Rådgivning både til utleier og leietaker
  • Utarbeidelse og gjennomgang av beregning og kontrakter

Har du spørsmål knyttet til avslag i husleie? Snakk med oss.