Hjem
icon

Kjøpers undersøkelsesplikt ved boligkjøp

En nyinnflyttet familie i ny bolig.

Ved salg av bolig har selgeren en opplysningsplikt, mens kjøperen har en undersøkelsesplikt. Selgeren må opplyse om relevante forhold han kjenner til eller burde kjenne til om eiendommen, mens kjøperen må undersøke boligen nøyaktig før et eventuelt kjøp. Kjøpers undersøkelsesplikt innebærer at kjøperen har et juridisk ansvar for å finne eventuelle feil og mangler ved boligen før det legges inn bud. Selges boligen «as is» er det viktig å undersøke boligen svært nøyaktig.

Vi har i tillegg laget en oversiktlig sjekkliste du kan ta med deg på visning.

Viktige forhold du trenger å vite om kjøpers undersøkelsesplikt ved boligkjøp:

Kjøpers undersøkelsesplikt

Undersøkelsesplikten gir kjøper et ansvar om å avdekke feil eller mangler ved boligen.

Hvis det oppdages feil eller mangler i etterkant av kjøpet som kjøperen burde avdekket i forkant, kan kjøperen risikere å betale hele kostnaden.

Dersom selger opplyser kjøper om en mangel eller feil er kjøper pliktig til å undersøke dette nærmere. Hvis for eksempel selger er usikker på når badet ble pusset opp og informerer kjøper om dette, må kjøperen undersøke dette selv. Kjøperen må undersøke badet for å se om det holder mål, eller om det kan kreves prisavslag.

Hvis det oppdages store feil på badet i etterkant som kjøperen burde ha oppdaget gjennom forundersøkelser, har du ikke overholdt din undersøkelsesplikt, og har dermed ikke klagerett ovenfor selger.Påvirker undersøkelsesplikten opplysningsplikten?

Selger har som oftest et bedre utgangspunkt enn kjøper til å oppdage feil og mangler ved boligen.

Derfor går normalt sett opplysningsplikten foran undersøkelsesplikten. Dette gjelder spesielt der feil og mangler kan påvirke boligprisen.

Selgerens opplysningsplikt dekker ikke opplagte feil og mangler som kjøper burde undersøkt. For eksempel dersom selger opplyser om at det tidligere har vært en oversvømmelse i kjelleren. Hvis kjøper ikke har undersøkt dette nærmere, er ikke undersøkelsesplikten overholdt.

Hva sier avhendingsloven om undersøkelsesplikten?

Salg og kjøp av bolig blir regulert av avhendingsloven. I lovverket gis det retningslinjer for klagerett både fra selgers og kjøpers side.

Det er vedtatt ny Avhendingslov, men den har ikke trådt i kraft enda. Etter denne loven vil det ikke lenger være lovlig å selge boliger «as is» eller «som den er». Dette innebærer at kjøpers rettigheter vil bli styrket. I tillegg medfører dette at kjøper må undersøke tilstandsrapporten fra selger nøyaktig.

Kjøpt eller solgt bolig i 2022?
Les mer om: Endringer i avhendings­loven etter 1. Januar 2022

Undersøkelsesplikten i praksis

Det er viktig at du tar noen forholdsregler både før og i etterkant av et boligkjøp for å unngå uventede overraskelser.

Sjekkliste på visning:

Foreta en nøyaktig undersøkelse av boligen på visning. Det kan være lurt å ta med en elektriker eller rørlegger etter behov.

 • Kartlegg dine behov
 • Undersøk beliggenhet, lys- og skyggeforhold
 • Undersøk bad, vaskerom og kjeller
 • Undersøk inneklima og elektriske anlegg
 • Sjekk alle dører og vinduer
 • Undersøk kjøkkenet
 • Undersøk loftet
 • Undersøk pipe og peis
 • Sjekk alle yttervekker, tak og utvendig areal
 • Undersøk TV/bredbånd og mobildekning
 • Undersøk fellesutgifter
 • Still mange spørsmål – bedre med for mange enn for få

Mange klagesaker kunne vært unngått hvis feil og mangler ble oppdaget i forkant av et boligkjøp. Vi anbefaler deg å ta med en sjekkliste på visning for å unngå tvister etter et boligkjøp.

Hvis du oppdager feil eller mangler kan dette brukes til å få redusert kjøpesummen. Her er det viktig at du kjenner til kostnadene ved utbedringen.

Sjekkliste ved overtakelse:

Undersøkelsesplikten gjelder også etter overtakelse av boligen. Derfor er det viktig at du undersøker boligen nøyaktig ved overtakelse.

 • Undersøk om boligen er rengjort skikkelig
 • Undersøk boligen nøye
 • Sjekk om inventar og annet samsvarer med avtalen og forventingene
 • Undersøk hvor mange sett med nøkler det er og til hvilke rom disse passer
 • Undersøk om strøm er avbestilt (sjekk om målerstanden og målernummer er notert)
 • Undersøk selgers nye adresse og telefonnummer

Ved overtakelse overføres kostnader og risiko til kjøper. Boligen må være stilt til disposisjon av selger. Det vil si at boligen må være fraflyttet, rengjort og alle nøkler må være overlevert. Kjøpesummen må også være overført fra kjøpers side, siste dagen før overtakelsen.

Dette kan Codex Advokat bistå deg med

 • Spørsmål knyttet til kjøpers undersøkelsesplikt
 • Rådgivning ved oppdagelse av feil og mangler
 • Juridiske råd for gjennomføring
 • Bistand i rettssak

Har du spørsmål knyttet til kjøpers undersøkelsesplikt? Snakk med oss.