Hjem
icon

Husleieloven § 10-3: Utleiers erstatningsansvar ved mangler

Eldre mann som maler et rom.

Etter husleieloven § 10-3 kan utleier holde leietaker ansvarlig for ulike krav dersom boligen ikke stilles til utleiers disposisjon i avtalt tilstand den dagen leieforholdet avsluttes.

Alt du trenger å vite om husleieloven § 10-3:

Hva sier husleieloven?

Etter husleieloven skal boligen leveres tilbake etter at leietaker har ryddet, vasket og ordnet boligen slik at den fremstår i samme stand som ved overtakelsen.

Dersom utleier oppdager mangler eller feil ved inspeksjon, kan utleier kreve erstatning for et eventuelt tap i boligens verdi.

Slitasje og elde ved normal bruk kan det ikke kreves erstatning for, dette er kostnader som skal være inkludert i leieprisen.

Ikke oppfylt vedlikeholdsplikten?

Utleier kan kreve erstatning hvis boligen er i dårligere stand enn hva som opprinnelig ble avtalt, og dette skyldes at leietaker ikke har overholdt sin vedlikeholdsplikt.

Erstatningen skal dekke det økonomiske tapet som er forårsaket av dette.

Utleier kan også ha rett på erstatning for annet direkte tap som følge av leietakers mislighold. Eksempler på dette kan være husleietap, utgifter til erstatningsbolig, administrasjonskostnader og reisekostnader.

Når slipper leietaker å betale erstatning?

En leietaker er ansvarsfri dersom årsaken til skader eller mangler skyldes noe som ligger utenfor leietakers kontroll. Eksempler på dette kan være innbrudd, krig og naturkatastrofer.

Leietaker er ansvarlig for egne skader, uhell, gjesters skader og lignende.

Har leietaker opptrådt uaktsomt?

Dersom leietaker har forsømt seg eller unnlatt å oppfylle sine plikter i leieforholdet, kan utleier ha rett på å få dekket indirekte tap. Eksempler på dette kan være at utleier går glipp av en ny husleieavtale fordi utbedring av boligen forsinker en planlagt innflytting.

Dette kan Codex Advokat hjelpe deg med

  • Spørsmål knyttet til husleierett og regler
  • Rådgivning både til utleier og leietaker
  • Spørsmål om utleiers erstatningsansvar
  • Spesialkompetanse innen tvister

Har du spørsmål knyttet til utleiers erstatningsansvar? Snakk med oss.