Hjem
icon

Selgers opplysningsplikt ved salg av bolig

En familie som undersøker en bolig.

Dessverre er det flere som oppdager feil og mangler i etterkant av et boligkjøp. Etter loven har selger en opplysningsplikt ovenfor kjøperen. Hva innebærer egentlig denne opplysningsplikten? Har selger opplysningsplikt knyttet til naboforhold? Denne artikkelen gir deg svarene.

Viktige forhold du trenger å vite om selgers opplysningsplikt ved salg av bolig:

Hva innebærer selgers opplysningsplikt?

Avhendingsloven regulerer salg av brukte boliger. Loven pålegger selger en opplysningsplikt ovenfor kjøper.

Selger er forpliktet til å opplyse kjøper om forhold ved boligen man kjenner eller burde kjenne til, og som kjøper må regne med å få.

Det er også er krav om at opplysningene som selger gir kjøper, må være riktige.

På den måten kan selgerens opplysningsplikt inndeles i to deler:

 1. Plikt til å gi relevante opplysninger om eiendommen
 2. Plikt til å gi riktige opplysninger om eiendommen

Hvis selger bryter opplysningsplikten, risikerer selger å få krav fra selger om feil og mangler som selger ikke har opplyst om. Kjøpers krav kan blant annet være:

 • Retting av feil og mangler
 • Prisavslag
 • Erstatning
 • Heving av kjøpet

Har selger gitt deg feil opplysninger?

Selgerens opplysningsplikt fremgår av avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8.

Etter avhendingsloven § 3-8 har selger en plikt til å gi kjøper riktige opplysninger om boligen.

Dette gjelder også opplysninger som selger har gitt i god tro. Dette vil si at selger som utgangspunkt har et objektivt ansvar for å kontrollere at opplysningene som blir gitt er riktige.

Bagatellmessige opplysninger som er feil, vil ikke bli rammet etter hovedregelen.

Eiendommen har en mangel hvis selger har gitt feil opplysninger, og det har påvirket avtalen. Feil opplysninger blir ikke rammet, dersom feilene blir rettet i tide. I tide er normalt sett før bindende bud ble gitt av kjøperen.

Det er ikke bare selger som har en opplysningsplikt, dette har også takstmenn og eiendomsmeglere eller andre representanter. Dette betyr at selgeren identifiseres med sin takstmann og eiendomsmegler ved vurderingen av de opplysninger som er gitt om eiendommen.

I tilfeller der selger er usikker på noen opplysninger, er det viktig at selger informerer kjøperen om dette.

Hvilke opplysninger må selger gi kjøper?

Loven har regler om hvilke opplysninger som må gis ved et boligkjøp. Etter avhendingsloven § 3-7 skal selger opplyse om alle forhold ved eiendommen som selger kjenner til eller måtte kjenne til, og som kjøper må regne med å få. Dette gjelder også negative forhold ved eiendommen.

Hvis selgers kunnskap er begrenset, er det tilstrekkelig at selger gir den informasjonen de har fått tildelt. Videre vil det være opp til kjøper å gjennomføre ytterligere undersøkelser.

Selgers opplysninger kan både gis skriftlig og muntlig til kjøper.

Her er noen eksempler på forhold som selger skal opplyse om:

 • Naboforhold (f.eks. kranglete naboer)
 • Bråk i nabolaget
 • Bordellvirksomhet i nabolaget
 • Seksualforbrytere/pedofile i nabolaget
 • Illeluktende dyrehold i nabolaget
 • Trafikkstøy

Disse forholdene kan påvirke boforholdet, og selger må derfor opplyse om dette.

Dette kan Codex Advokat bistå deg med

 • Spørsmål knyttet til selgers opplysningsplikt ved boligsalg
 • Juridisk rådgivning både til selger og kjøper
 • Bistand i rettssak

Har du spørsmål knyttet til selgers opplysningsplikt ved salg av bolig? Snakk med oss.