Hjem

Hva utgjør en god personskade­advokat?

Er du ute etter en god advokat som kan hjelpe deg i en vanskelig livssituasjon? Her får du tips og råd til hva som kjennetegner en god personskadeadvokat, og hva du bør tenke på når du skal velge advokat til å representere deg i din personskadesak.

Kvinnelig advokat som smiler og håndhilser på en klient.
icon

Alt du trenger å vite om personskadeadvokater:

Hva kjennetegner en god personskadeadvokat?

Det er flere faktorer som skiller en god personskadeadvokat fra øvrige advokater.

En god personskadeadvokat vil bistå deg på en trygg og tillitsskapende måte, tilpasset deg og akkurat din situasjon.

Mange som har vært utsatt for en personskade er i en vanskelig livssituasjon og da er det ekstra viktig at du finner en advokat som du er komfortabel med. Du som skadelidt trenger en advokat som tar seg tid til å høre på deg og opptrer som din støttespiller overfor forsikringsselskapet.

Både klienter og saker er forskjellige og derfor kan det variere hvilken advokat som passer best i den enkelte sak. I Codex Advokat jobber vi i team. Dette er en fordel for deg som klient, da vi bistår hverandre ved å dele erfaringer og utnytter hverandres spisskompetanse.

Vi har satt opp noen punkter som kan hjelpe deg til å velge riktig personskadeadvokat for deg.

Kompetanse og erfaring

Som et utgangspunkt har alle advokater en lang utdannelse og de fleste har derfor en solid faglig grunnmur. Men det trengs mer enn dette for å være en god personskadeadvokat.

En god personskadeadvokat vil se gode løsninger og søke å oppnå dette på vegne av deg som klient. Kompetanse og erfaring har selvsagt betydning, men en god personskadeadvokat må også håndtere den enkelte sak riktig for å oppnå en god løsning.

Du må finne en advokat som kan tale din sak og sikre deg den beste løsningen for nettopp deg.

God dialog og løsningsorientert

Jobben til en personskadeadvokat er å sikre deg den erstatningen du har krav på. Å få til en god dialog med forsikringsselskapet der det lar seg gjøre er hensiktsmessig.

En rettslig prosess er ikke alltid den beste løsningen i personskadesaker. Dette da en rettslig prosess vanligvis er en svært lang, ressurskrevende og ikke minst kostbar vei å gå som innebærer risiko i forhold til både kostnader og utfallet av prosessen. Mange skadelidte orker heller ikke den belastningen det er med en rettslig prosess.

På den annen side vil en god personskadeadvokat ha evnen til å utfordre forsikringsselskapet når det trengs, for eksempel på tilbud som fremsettes. God forhandlingsevne er en viktig egenskap som en god personskadeadvokat må besitte.

Alle saker er individuelle og den dyktige personskadeadvokaten vil vite hva som er et godt resultat i den enkelte sak. En god personskadeadvokat vil rådgi deg ut i fra din situasjon og gi deg realistiske forventinger tilpasset akkurat din sak.

Tillit og fremdrift

Den gode personskadeadvokaten vil klare å skape tillit hos klienten. Det er viktig å ta seg tid til å høre på klienten og en god personskadeadvokat har evnen til å trekke ut den relevante informasjonen som trengs.

Personskadesaker tar ofte lang tid og en sak mot forsikringsselskapet kan i noen tilfeller gå over flere år. En god personskadeadvokat vil svare deg innen rimelig tid og sørge for nødvendig fremdrift i saken.

Hvordan kan jeg finne den beste personskadeadvokaten for meg?

Personskadesaker er ulike og hver klient har forskjellige behov. Du bør finne ut av hvilke kriterier som er viktigst for deg og ta dette i betraktning når du skal velge din personskadeadvokat.

Folk er forskjellige, også advokater, og i Codex Advokat har vi en stor personskadeavdeling med mange dyktige personskadeadvokater.

Saksgang og fremdrift

Personskadesaker kan gå over lang tid. Det er ikke uvanlig at en sak mot forsikringsselskapet kan gå over flere år før man kommer til en løsning. Mange kan av den grunn føle at saken deres står stille og at de ikke kommer noen vei.

Derfor er det spesielt viktig at advokaten i personskadesaker orienterer klienten om forventet saksgang. Den gode personskadeadvokaten vet hva som trengs for at saken skal komme videre, for eksempel at det er behov for en spesialisterklæring.

En god personskadeadvokat vil ta ansvar for saken og sørge for nødvendig fremdrift. Kan man oppnå løsninger underveis i saken, for eksempel foreløpige a-konto utbetalinger fra selskapet, vil advokaten jobbe for å få til dette.

Kan jeg bytte advokat?

Har du allerede en personskadeadvokat men ønsker å bytte? Det er ikke vanskelig å bytte advokat. Du trenger ikke ordne det praktiske, dette vil din nye advokat ta seg av.

Den nye advokaten vil kontakte både tidligere advokat og forsikringsselskapet, dette trenger ikke du å gjøre. Ofte kan din nye advokat få tilsendt saksdokumentene direkte til seg.

Kan jeg få dekket utgifter til egen personskadeadvokat?

Har du vært utsatt for en personskade vil dine rimelige og nødvendige kostnader til advokat i mange tilfeller dekkes av forsikringsselskapet som en del av erstatningen.

Slik hjelper våre personskadeadvokater deg!

Codex Advokat har lang erfaring med håndtering av personskadesaker. Vi bistår deg i din sak og vil jobbe for å sikre deg den erstatningen du har krav på.

Vi hjelper deg blant annet med:

  • beregne og fremsette erstatningskrav
  • vurdere erstatningstilbud
  • forhandle med forsikringsselskapet for å sikre deg den beste løsningen

Har du spørsmål knyttet til personskadeadvokater? Snakk med oss.