Hjem

Et felles mål om å hjelpe kunden: Codex og NEMUS samarbeider

Av: Codex Advokat

Vi er opptatt av at du skal få god informasjon om dine rettigheter, uavhengig av situasjonen du befinner deg i. Som et ledd i dette arbeidet har vi tilegnet oss flere samarbeidspartnere som arbeider innenfor ulike fagfelt, men med et felles mål om å hjelp kunden. I forbindelse med dette presenterer vi en av våre samarbeidspartnere: Helsegruppen NEMUS

Hvem er NEMUS?

NEMUS står for Nerve, muskel og skjelett og er en landsdekkende helsegruppe, med i dag 42 klinikker. Alle klinikkene er tverrfaglige med kiropraktor og fysioterapeut, i tillegg til at noen klinikker også har massør, akupunktør, osteopat og ernæringsfysiolog.

NEMUS sitt mål er å gi pasienten rett behandling til rett tid, og kontroll over egen helse.

Informasjon om rettigheter

Selv om vi sitter på ulik kompetanse – juridisk kunnskap og helsehjelp – arbeider vi i det daglige innenfor flere felles områder og møter mange av de samme kundene/pasientene.

I et samarbeid med NEMUS ser vi først og fremst et stort potensial til å nå ut til mennesker med informasjon om deres rettigheter. Codex Advokat har kompetanse på flere rettsområder blant annet innenfor arbeidsrett, erstatningsrett og familierett.

Mange oppsøker helsehjelp av ulike årsaker og snakker med sine behandlere om utfordringer i hverdagen. Behandlere i NEMUS kan på den måten være et bindeledd mellom oss som advokater og mennesker som har behov for bistand.

Utveksling av fagkunnskap

En annen viktig del av samarbeidet vil være gjensidig utveksling av fagkunnskap.

For eksempel i arbeidet med personskadesaker er medisinsk forståelse en viktig del av arbeidshverdagen. Med en samarbeidspartner som NEMUS har vi mulighet til å få oppdatering på forskning, ta opp konkrete spørsmål og lære av hverandre.

«På mange områder jobber NEMUS og Codex ganske likt – vi har et felles mål om hjelpe kunden. Men våre kompetanseområder er svært ulike, og det er nettopp derfor det er så interessant å få en bedre forståelse for hverandres fagfelt og bransje

- Kristina Fagerli, NEMUS

Hvorfor samarbeider vi?

FNs bærekraftsmål nr. 17. handler om samarbeid for å nå målene om en bærekraftig utvikling. Vi i Codex ser nytten av å ha samarbeidspartnere på tvers av fagområder, som deler det samme ønsket om en bærekraftig utvikling. På den måten kan vi nå ut til flere mennesker med informasjon om deres rettigheter, og samtidig styrke vår fagkompetanse.

Har du spørsmål om dine rettigheter? Snakk med oss!

Karin

Karin Pauline Gjerlaug

Advokat

Erstatning- og forsikringsrett

Finn L. Eriksen

Advokat og partner

Erstatning- og forsikringsrett

Del