Hjem
Karin P Gjerlaug 1 1

Karin Pauline Gjerlaug Lian

Kompetanse

Karin jobber som senioradvokat tilknyttet Codex sin avdeling for erstatnings- og forsikringsrett. I sitt daglige arbeid representerer hun skadelidte i erstatningsoppgjør mot det ansvarlige forsikringsselskap eller skadevolder. Karin har bred kompetanse innenfor trafikk- og arbeidsulykker, i tillegg til at hun bistår klienter i trygderettssaker.

I tillegg til det faglige arbeidet er Karin engasjert i Codex sin bærekraftsgruppe. Et bærekraftig perspektiv på personskadesaker handler blant annet om å bistå mennesker i svært sårbare situasjoner til å få et godt utgangspunkt for livet videre. For Karin innebærer dette først og fremst å være en støttespiller for sine klienter. Hun er videre opptatt av at klienten skal være informert om ethvert steg i prosessen, at saken skal ha en rask og naturlig fremdrift og at klientens økonomiske tap skal kompenseres fullt ut.

Arbeidserfaring

  • 2018 – d.d.: Advokat, Senioradvokat, Codex Advokat Oslo AS
  • 2017 – 2018: Advokat, 1-2-3 Advokaten AS
  • 2015 – 2017: Advokatfullmektig, 1-2-3 Advokaten AS

Utdanning

  • 2015: Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
  • 2013: Bachelor i rettsvitenskap, Høyskolen i Lillehammer

Kontaktinformasjon