Hjem

Samarbeid mellom Codex Advokat og Syklistenes Landsforening om syklisters rettigheter

Av: Codex Advokat

Syklistenes landsforening er Norges eneste organisasjon for hverdagssykling og har siden 1947 jobbet for å bedre sykkelforholdene i Norge. Selskapets grønne profil gjør de til en naturlig samarbeidspartner for Codex Advokat.

To damer på sykler i byen
– Vi er glade for å ha Codex med på laget. De er et moderne og profesjonelt advokatfirma som er framme i skoa, og som er godkjent av FN som verdens første klimanøytrale advokatfirma. Gjennom avtalen vil våre medlemmer sikres hurtig hjelp av svært kompetente fagpersoner.

- Eline Oftedal, generalsekretær i Syklistenes Landsforening.


Ønsker å informere om syklisters rettigheter

Codex Advokat og Syklistenes Landsforening vil arbeide sammen for at syklister skal få informasjon om sine rettigheter dersom uhellet er ute. Dessverre er det mange som ikke er kjent med hvordan man skal gå frem for å få erstattet sitt økonomiske tap etter en ulykke. Med en av Norges største personskadeavdelinger bistår Codex Advokat medlemmer som har vært involvert i en ulykke på sykkel, med sin rett på personskadeerstatning.

Bærekraftig byutvikling og miljøvennlig fremkomstmiddel

Codex Advokat og Syklistenes Landsforening har flere felles interesser å bygge samarbeidet videre på. Grønn byutvikling er en sentral del av arbeidet mot et bærekraftig samfunn, og et av FNs bærekraftsmål som står sentralt for begge. En naturlig del av dette er utbygging og tilrettelegging for bruk av miljøvennlig fremkomstmiddel. Dette er også et viktig grep for folkehelsen.

Medlemmer av Syklistenes Landsforening får redusert timepris på juridiske oppdrag.

Avtaleansvarlig i Codex, senioradvokat Karin Pauline Gjerlaug, ser frem til samarbeidet:

-Syklistenes Landsforening er en naturlig samarbeidspartner for oss og representerer verdier som harmonerer med vår bærekraftsprofil. Codex Advokat er en av Norges største aktører innen personskadeerstatning, og våre advokater har lang erfaring med håndtering av erstatning i trafikkskadesaker. Vi ser frem til å bistå Syklistenes Landsforening medlemmer med juridisk bistand på sykkelulykker.


Har du spørsmål knyttet til erstatning ved trafikkskade? Snakk med oss.


Karin Pauline Gjerlaug Lian

Senioradvokat
Erstatning- og forsikringsrett

Del