Hjem

Motorsyklisters rettigheter

Av: Codex Advokat

MC24-7 er et online magasin for norske motorsyklister som publiserer aktuelle nyheter for MC-interesserte. Her finner du blant annet tester av motorsykler og utstyr, reisereportasjer og nyhetsartikler. MC24-7 er drevet av Rolf Marthinsen fra Horten.

Vi i Codex Advokat ønsker å nå ut til flere med relevant informasjon om motorsyklisters rettigheter ved trafikkulykker, og tror at samarbeidet med MC24-7 vil bidra til nettopp dette.

En mann og en dame står foran en motorsykkel

Styrke motorsyklisters rettigheter

Nyhetsbildet de siste månedene i 2022 har vært preget av mange trafikkulykker, med både alvorlige mindre alvorlige utfall. Dersom en trafikkulykke oppstår, er det viktig at de som blir skadet får god informasjon om sine rettigheter.

Vi har et felles mål om å styrke motorsyklisters interesser.

Codex Advokat

Kompetent juridisk bistand bidrar til riktige erstatningsoppgjør

Dersom man blir påført en skade i en trafikkulykke, er det svært viktig at man får tidlig bistand fra advokat, slik at man får et korrekt erstatningsoppgjør.

Vi i Codex Advokat mener at en viktig del av et bærekraftig samfunn er at man får et riktig og rettferdig erstatningsoppgjør.

Vi skal gjøre det vanskelige forståelig, gi råd basert på erfaring og – ikke minst – være tilgjengelige.

Dersom du pådrar deg en fysisk eller psykisk skade som følge av en trafikkulykke, kan du ha krav på:

  • Oppreisning
  • Menerstatning (erstatning for nedsatt livskvalitet)
  • Erstatning for utgifter
  • Erstatning for hjemmearbeidstap
  • Erstatning for inntektstap og pensjonstap

I tillegg vil rimelige og nødvendige advokatutgifter bli dekket av det ansvarlige forsikringsselskapet.

Lesere av MC24-7 får rabatt på juridisk bistand i personskadesaker, og ved henvendelse til oss bør du opplyse om dette.

Har du spørsmål om motorsyklisters rettigheter? Snakk med oss.

Line

Line Naja Ronander

Senioradvokat

Erstatning- og forsikringsrett

Del