Hjem

Samfunns­ansvar i Codex Advokat

Hvordan gjøre verden til et bra sted for alle i dag, uten å ødelegge for dem som kommer senere? Det er stort ansvar, som omfatter plikter og rettigheter. For næringsliv og deg som privatperson.

mann sitter foran telt, solnedgang
icon

Dette får du vite om bærekraft og samfunnsansvar:

Hva er Corporate Social Responsibility (CSR)?

Corporate Social Responsibility eller bedriftens samfunnsansvar innebærer at virksomheten frivillig integrerer sosiale og miljømessige forhold i sin strategi og arbeidshverdag.

Codex Advokat sitt mål er å bidra til å skape en bærekraftig utvikling, grønn vekst, og sirkulære forretningsmodeller.

I møtet med kunder og samarbeidspartnere skal vi levere tjenester og gi råd som gjør at virksomheter kan fortsette å produsere varer og tjenester uten at det går på bekostning av miljøet og fremtidige generasjoner.

FN og Codex: Det første klimanøytrale advokatfirmaet

FN har godkjent Codex Advokat som det første klimanøytrale advokatfirmaet i verden. I selskap med noen av verdens fremste bedrifter fremheves nå Codex Advokat av FN som signatur til deres Climate Neutral Now-program.


Ifølge Niclas Svenningsen, som er leder for UN Global Climate Action, har alle et ansvar for å ta tak i klimaendringene:

"We are glad to see Codex, the first law firm to join the UN Climate Change Secretariat’s Climate Neutral Now initiative, showing that there are actions one can take right now to respond to this challenge.

We invite everyone to follow Codex’s example and join the global climate action."

Reisen til Codex Advokat

I 2019 gjorde Codex Advokat et viktig strategisk valg: vi skulle jobbe for å gi våre kunder en bekymring mindre. Med et slikt standpunkt ble det naturlig for oss å engasjere oss i den største bekymringen i vår tid, nemlig klimaendringer og bærekraft.

Etter to år med systematisk arbeid har vi klart å ta en ledende posisjonen for arbeid med bærekraft og klima i advokatbransjen. Vi er en samarbeidspartner som knytter tradisjonell juridisk rådgivning sammen med en bærekraftig utvikling.

Gjennom denne strategien utfordrer vi oss selv, våre kunder og samfunnet på en måte som gir forretningsmessig vekst, men som ikke går på bekostning av neste generasjon sine muligheter.

Reisen kort oppsummert:

2021: Bærekraftsuka

Fra 20. til 24. september 2021 arrangerte vi vår første bærekraftsuke.

Gjennom uken ble det avholdt 5 webinarer om ulike temaer innenfor bærekraftig utvikling, hvor jussen er sentral.

Gikk du glipp av Bærekraftsuka 2021? Les vår oppsummering og få tilgang til opptak her.

2020: Advisory Board

I arbeidet med klima og bærekraft har Codex Advokat opprettet et Advisory Board.

Et rådgivende organ, bestående av eksperter utenfor advokatfirmaet - med engasjement og kompetanse til å skape bærekraftig løsninger som ikke går på bekostning av fremtidige generasjoner.

2019: Codex Green

Codex Green er en arbeidsgruppe bestående av 18 medlemmer, med ulike kompetanseområder.

Det vi har til felles er at alle er engasjert i bærekraftig utvikling.

Lyst til å lese mer?

Våre advokater skriver jevnlig om bærekrafts-relaterte emner i sammenheng med faget sitt. Her gir vi deg en oversikt.

Klima- og miljørett

Bygg og anlegg

Arbeidsrett

Personskatt

Forretningsjus

Personskade og erstatning