Hjem
icon

Hvordan skape bærekraftig stedsutvikling?

Stina Låstad

I anledning Bærekraftsuka så holder Viktor Wikstrøm og Tine Granlund fra Codex Advokat 22 september et webinar om grønn eiendomsutvikling sammen med Pådriv.

Pådriv har ett klart mål: Gjøre det lettere for personer, bedrifter, virksomheter og kommuner å bidra til bærekraftig endring.

Stina Låstad i Pådriv deler noen tenker deres arbeid og om noe de kaller 17.17 modellen. Hva er dette?

Hvilke områder innenfor bærekraft er du/din organisasjon særlig opptatt av?

Pådriv er bygget på bærekraftsmål 17 som handler om at man for å lykkes med bærekraftsmålene trenger nye og sterke partnerskap. Myndigheter, næringslivet og sivilsamfunnet må samarbeide for å oppnå bærekraftig utvikling har FN slått fast. Delmål 17 beskriver behovet for å stimulere til og fremme velfungerende partnerskap i det offentlige, mellom det offentlige og det private og i det sivile samfunn. Pådriv ble etablert for å å gi alle mulighet til å være med og påvirke helt konkret hvordan byen sin utvikles. Det er en nøytral arena der virksomheter og enkeltmennesker, på tvers av ulike fagområder, sammen utvikler bærekraftige løsninger. For Pådriv er bærekraftig byutvikling inkluderende, grønn og lønnsom.

Hva er det du er mest stolt av at du/din organisasjon har fått til de siste årene i relasjon til bærekraftsmålene?

Det må være at vi har bygget en infrastruktur for samarbeid som har gitt konkrete resultater på mange plan, og at denne 17.17 modellen sprer seg rundt i Norge og ut i verden!

Pådriv ble etablert som en forening i 2019, og er eid av virksomhetene som til enhver tid ønsker å bidra med sin kunnskap, sine ressurser og sitt engasjement.

Hva er 17.17 modellen?

Det er metoden vi jobber etter i Pådriv, som henviser til bærekaftsmål 17, delmål17: "Stimulere til og fremme velfungerende partnerskap i det offentlige, mellom det offentlige og private og i det sivile samfunn, på grunnlag av partnerskapenes erfaringer og ressursstrategier".

Hvor jobber dere?

I Oslo består Pådriv nå av 44 partnere som spenner fra Telia og Obos til Skiforeningen og Oslo kommune. I tillegg har over 240 enkeltpersoner meldt seg som pådrivere og bare i Oslo har vi nå 11 ambisiøse prosjekter i full gang. I tillegg har Stavanger, Trondheim og Arendal etablert Pådriv, og 17.17 modellen brukes også nå på Mauritius for å bygge opp et regenerativt matsystem. Nå skal vi sammen med C40 (Cities Climate Leadership group) jobbe for at modellen spres til 100 byer i løpet av de neste tre årene.

Hva er din beste bærekrafthistorie?

Pådriv er nå sammen med Resirqel og Statsbygg i gang med å etablere en sirkulær ressurssentral på Økern. Her blir det lager, kontorer, verksted og undervisnings- og konferanserom som et konkret tiltak for å innfri Norges klima- og miljøambisjoner. Vi skal utvikle og utløse et marked som er i utvikling, understøtte offentlige og private aktører, og legge til rette for økt sirkulær materialutnyttelse i miljørettede forbildeprosjekter, og jobbe for at ombruk blir allment og tilgjengelig.

Dette hadde vi ikke fått til uten å samarbeide på tvers! Vi trenger fortsatt flere samarbeidspartnere, så ta gjerne kontakt hvis du/dere vil høre mer.

Webinar 22 september: Grønn eiendomsutvikling

Byggenæringen snakker stadig mer om bærekraftige bygg. Men hvordan skal eiendomsutviklere, byggherrer og kommuner sikre lønnsomhet og god gjennomføring opp i alt dette? Lovverket vil i økende grad følge opp det grønne skiftet – hva kreves i dag og hva vil snart bli lovpålagte krav?

Paadriv ved Håkon Iversen vil fortelle om Sirkulær Ressurssentral, som vil bli landets største lager og handleplass for materialer som skal brukes om igjen.

Vi ser også på konkrete ombruksprosjekter, og gjennomgår sentrale punkter i gjeldende lovverk og DiBk veileder for ombruk av byggevarer.

  • Kort om hva skal til for å bygge med minimum BREEAM Very Good-sertifisering på nybygg

En titt på BREEAM sertifisering og grønne lån – hvilke krav stilles for å oppnå økonomiske fordeler ved å bygge grønt?

Meld deg på vårt lunsjwebinar !

  • Sted: Digital plattform
  • Dato: 22. september 2021
  • Tid: 11:00 – 11:45