Hjem
icon

Bærekraftig innsikt inspirerer til bærekraftig handling

Renate Straume - Varig

I anledning Bærekraftsuka så holder Tine Granlund & Hedda Aursnes fra Codex Advokat 24 september et webinar om den nye taksonomien sammen med Renate Straume i Varig Software.

Vi snakket med Renate om deres målrettede arbeid i eiendomsbransjen samt hennes beste "bærekrafthistorie".

Hva er det du er mest stolt av at din bedrift har fått til de siste årene i relasjon til bærekraftsmålene?

Vi er stolte av å samarbeide med store aktører i bransjen med reell påvirkningskraft. At vi får innspill og læring sammen med de aller beste. Vi er gode på å være et partnerselskap som samarbeider med nye fremoverlente aktører der ute, som sammen kan utgjøre en forskjell.

Dette bidrar til at vi til enhver tid kan tilby våre kunder automatisk datafangst og sømløs flyt i sitt eget bærekraftsarbeid i eiendomsbransjen. Dette er første steg i å opparbeide seg oversikt over egen påvirkning på miljøet, noe som er selve grunnlaget for å nå mål om reduksjon i det totale energiutslippet.

Hva er din beste bærekrafthistorie?

En historie vi hørte her om dagen som sier noe om hvor langt vi nå har kommet i Norge innen bærekraft! En kjent bærekraftsdirektør i et stort og kjent eiendomsselskap fortalte at noen spurte om å oppgradere et bygg fra energimerke B til A, noe som kostet dem 1 million kroner. Bare for ett år siden ville dette vært et vanskelig valg med tanke på å bruke så mye midler på dette, men i år var valget lett. En slik oppgradering gir nemlig tre ting: bedre leieinntekter, bedre lånevilkår, bedre verdiskapning og verdibevaring av bygget. Dette beviser at bærekraft har gått fra å være drevet av idealisme til «a right to play».

Hvilke bærekraftsmål er deres fokus område?

Vi i Varig er spesielt opptatt av bærekraftsmål 13.3 Stopp Klimaendringene, 12.2 Ansvarlig forbruk og produksjon, samt mål 9.4 Innovasjon og infrastruktur.

13.3 Stopp Klimaendringene: Vi bidrar med kunnskap og mulighetsrom til å stanse klimaendringene. Med modulen Varig Engasjerer tilfører vi brukerne av ulike bygg forståelse for hvordan deres handlinger påvirker miljøet og klima. Hensikten med dette er å redusere det totale klimaavtrykket.

12.2 Ansvarlig forbruk og produksjon: Varig Oversikt hjelper kunder til nettopp å få oversikt over bygningers miljøavtrykk, både det som kommer av materialene i bygget, men også som et resultat av drift. Ved å gjøre bygningseiere oppmerksomme på hvor mye materialer i bygningsmassen påvirker det totale miljøavtrykket, får vi fram det avgjørende i effektiv bruk av naturressurser mot å nå dette målet.

9.4 Innovasjon og infrastruktur: Ved å samle data, kan Varig vise hvordan ulike bygningers utslipp, energiforbruk og materialintensitet er sammenliknet med andre bygninger og eiendommer. Intensjonen er å motivere bygningseiere til å forbedre de bygg og eiendommer de selv besitter.

Webinar 24 september: Hva er taksonomi og hva betyr det for din virksomhet?

Om kort tid vil EUs nye bærekraftstaksonomi tre i kraft i Europa, og i investormiljøet er det allerede stor iver etter å investere i bærekraftige og fremtidsrettede prosjekter.

EU lovkrav om rapportering av klimarisiko og andre miljøpåvirkninger for store finansforetak vil tvinge virksomheter til å dokumentere betydelig bærekraftig forbedring og risiko.

Vi vil i vårt lunsjwebinar 24 september "Hva er taksonomi og hva betyr det for din virksomhet?" gå inn på hva dette egentlig betyr for din virksomhet og vi vil vise til noen praktiske eksempler fra eiendomsbransjen sammen med Renate i Varig Software.