Hjem

Støtteordninger for virksomheter som satser på bærekraft

Av: Codex Advokat

Verden i dag står ovenfor store utfordringer i forbindelse med klima og bærekraft. Begrepet bærekraftig utvikling er av FN definert som "utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov". Næringslivet spiller en stor rolle i at verdenssamfunnet skal nå FNs bærekraftsmål.

Ung smilende kvinne smiler.
Del