Hjem

Vannkraft og vindkraft — Hva er viktigst: Natur eller energi?

Av: Codex Advokat

Hver person i Norge slipper i gjennomsnitt ut omkring ni tonn CO2 hvert år. Det jobbes mot et nullutslipp, og på veien mot nullutslipp trenger vi mer fornybar energi for å erstatte olje, gass og kullproduksjon.

Vannkraft og vindkraft er nettopp essensielle kilder til fornybar energi, men de medfører også store naturinngrep som skader og i noen tilfeller ødelegger natur og dyrelivet på stedet. Så hva er viktigst: natur eller energi?

Ung jente nyter fin natur ved en foss.
Del