Hjem

Gikk du glipp av Bærekraftsuka 2021?

Av: Codex Advokat

Vi arrangerte den 20. til 24. september 2021 vår første bærekraftsuke. Gjennom uken ble det holdt 5 gratis webinarer om ulike temaer, hvor jussen var sentral.

Bærekraftsuka 2021

Det første webinaret som Karin Pauline Gjerlaug og Runa Skrove Falch holdt sammen med Rambøll omhandlet «Et bærekraftig arbeidsliv, og arbeidsgivers plikter før og etter en arbeidsulykke». Sentrale forhold i arbeidsgivers lovpålagte plikt til systematisk HMS-arbeid ble redegjort for, i tillegg til hvilke plikter arbeidsgiver har i etterkant av en arbeidsulykke. Les mer og se opptak.

Webinar nummer to var «Åpenhetsloven: Hvilken betydning får loven for din virksomhet?» Her redegjorde Hedda Aursnes og Footprint v/Benedicte E. Bjerknes for loven som vil stille krav om aktsomhetsvurderinger, og pålegger virksomheter informasjonsplikt. Det ble påpekt at det er på tide å starte arbeidet med aktsomhetsvurderinger allerede nå, slik at virksomheten er forberedt når loven trer i kraft. Les mer og se opptak.

I webinaret om «Grønn eiendomsutvikling: Hva vil kreves fremover?» fortalte Paadriv ved Håkon Iversen om Sirkulær Ressurssentral, som vil bli landets største lager og handleplass for materialer som skal brukes om igjen. Vi så også på konkrete ombruksprosjekter, og sentrale punkter i gjeldende lovverk og DiBk veileder for ombruk av byggevarer. Tine Granlund og Viktor Wikstrøm gjennomgikk BREEAM sertifisering og grønne lån, og hvilke krav som stilles for å oppnå økonomiske fordeler ved å bygge grønt ble behandlet. Les mer og se opptak.

Webinar nummer fire var om «Utbygging av vannkraftverk og vindkraftverk» og behandlet avtaleregulering og prosesser for utbygging av vannkraft/vindkraft, Kitty Moss Sørensen og Tonje B. Onsøien pekte også på tilfeller der det kan være nødvendig med ekspropriasjonsvedtak i bunnen. Les mer og se opptak.

Ukens siste webinar var «Hva er taksonomi og hva betyr det for din virksomhet – praktiske eksempler fra eiendomsbransjen». Her pekte Hedda Aursnes , Tine Granlund sammen med Renate Straume fra Varig på noen sentrale elementer i taksonomien, og ga noen konkrete og praktiske eksempler. Les mer og se opptak.Del