Hjem
Klima- og miljørett

Klima- og miljørett

Som det første advokatfirmaet i verden er Codex anerkjent av FN som klimanøytrale. Vi er et utadvendt, innovativt og fremtidsrettet advokatfirma, og vi skal vi tenke på og jobbe for bærekraft og klima - både lokalt og globalt.

Hvorfor er miljø viktig for oss?

For oss handler dette om samfunnsansvar. Dette ansvaret kan selvfølgelig også gå hånd i hånd med det å drive virksomhet.

Miljørettslige spørsmål er blant det våre advokater i stadig større grad jobber med. Dette fordi miljøkravene blir strengere, og regelverket er i rask endring. Klima- og miljøutfordringer er samfunnsmessig prioritert. Både på sjø og land. Nasjonalt og internasjonalt.

Hva er vår ambisjon?

Vår ambisjon er at Codex skal kunne tilby markedsledende kompetanse innen miljørett. Samtidig samarbeider vi bredt og tett med en rekke toneangivende aktører innen miljøsektoren. Det gjør at vi kan bistå med kompetanse og rådgiving også utover det rent juridiske.

I enkelte klientavtaler forplikter vi oss til å gi en andel av salæret til klimasaken.

Har du spørsmål knyttet til klima- og miljørett? Snakk med oss!

Her i Codex Advokat har vi et eget kundesenter. Slik at vi bedre kan kartlegge din situasjon, og sette deg i kontakt med en advokat som best forstår dine konkrete behov.

Det er uforpliktende og kostnadsfritt å kontakte kundesenteret.

En bekymring mindre.

Har du spørsmål om klima- og miljørett?

Snakk med oss