Hjem

Selskaps­rett

Selskapsrett er rettsregler som gjelder for selskaper, virksomheter og bedrifter. Ved etableringen av et selskap er det viktig å velge den mest hensiktsmessige selskapsformen. Dersom flere skal stifte selskap sammen, vil det være viktig å sikre eiernes interesser og verdier.

En mann sitter ved et bord og ser på kameraet.
icon