Hjem
icon

Aksjonærers eierandeler og rettigheter

Smilende forretningskvinne med briller

Rettighetene og eierfunksjonene du har i et selskap vil avhenge av hvilken eierandel du har i selskapet. Men hvilke rettigheter har egentlig eierne i et selskap? Dette er viktig å være klar over, dersom du er aksjonær eller vurderer å investere i et aksjeselskap. Denne artikkelen gir deg en kort oversikt over de kritiske eierandelene og hvilke rettigheter disse gir.

Dette får du vite om aksjonærers eierandeler og rettigheter:

Aksjeloven og aksjonærrettigheter

Aksjonærrettighetene som følger av aksjeloven vil være uavhengig av hvor stor eierandel du har i et selskap. Hvilken eierandel du har er avgjørende for hvilke eierfunksjoner du har i selskapet.

10 % eierandel

Dersom du eier mindre enn 10 % av aksjene i et selskap, kan du kreve aksjene innløst. Dette gjelder såfremt et morselskap eier 90 % av aksjene.

Dersom du eier mer enn 10 % av aksjene i et ordinært aksjeselskap, har du rett til å kreve en ekstraordinær generalforsamling i selskapet.

20 % eierandel

Dersom du eier minst 20 % av aksjekapitalen i et allmennaksjeselskap, har du rett til å kreve en ekstraordinær generalforsamling.

⅓ eierandel

Dersom du eier minst ⅓ av aksjene i et selskap, har du såkalt negativt flertall. Dette innebærer at du har anledning til å blokkere vedtektsendringer, fisjoner og fusjoner, samt kapitalnedsettelser og kapitalforhøyelser.

40 % eierandel

Dersom du eier mer enn 40 % av aksjene i et børsnotert selskap, plikter du å gi tilbud til å kjøpe opp de andre aksjonærenes aksjer.

50 % eierandel

Dersom du eier mer enn 50 % av aksjene, vil du kunne ha avgjørende innflytelse på valg av styre. Styret bestemmer blant annet hvor stort utbyttet til aksjonærene skal være.

⅔ eierandel

Dersom du eier ⅔ av aksjene i et selskap, har du bestemmende innflytelse på de aller fleste områdene i selskapet. Du vil blant annet ha anledning til å vedta fusjoner og fisjoner, kapitalnedsettelser og kapitalforhøyelser, samt oppløsning av selskapet og endring av vedtektene.

90 % eierandel

Dersom du eier 90 % av aksjene i et aksjeselskap eller allmennaksjeselskap, har du rett til å kjøpe ut minoritetsaksjonærene og bli eneeier av selskapet.

Har du spørsmål knyttet til aksjonærers eierandeler og rettigheter? Snakk med oss.

John Aage Hvardal

Advokat og partner

Forretningsjus og skatt