Hjem
icon

Starte aksjeselskap

En smilende kvinne under et møte med flere deltakere.

Et aksjeselskap (AS) er et økonomisk foretak hvor aksjonærene har hver sin eierandel. Aksjonærene er kun ansvarlige for det beløpet de selv har innskutt, og er ikke ansvarlig for selskapets øvrige forpliktelser. Denne artikkelen gir deg en oversikt over hvordan du kan stifte et aksjeselskap.

Dette får du vite om å stifte aksjeselskap:

Hva er et aksjeselskap?

Et aksjeselskap (AS) er et økonomisk foretak hvor aksjekapitalen er fordelt på andeler. Eierne, eller de såkalte aksjonærene, er kun ansvarlige for det beløpet de selv har bidratt med i selskapet. Aksjonærene er altså ikke ansvarlige for forpliktelser som inngår i selskapets navn.

I næringslivet er aksjeselskap (AS) den vanligste selskapsformen.

Hva er fordelene med å stifte et aksjeselskap?

I et aksjeselskap er ikke aksjonærene personlig ansvarlige for selskapets forpliktelser. I utgangspunktet er ansvaret begrenset til tap av aksjekapital.

Andre fordeler med et aksjeselskap er:

 • Det kreves kun kr. 30.000,- i aksjekapital
 • Stiftelsesomkostningene kan dekkes av aksjekapitalen
 • Banken kan bekrefte kontant aksjekapitalinnskudd
 • Mindre aksjeselskaper kan slippe revisjonsplikt
 • Kun åpningsbalansen kreves bekreftet av revisor

Hvordan stifter man et aksjeselskap?

Kravet for å stifte et aksjeselskap er at man har en minimumskapital på kr. 30.000,-. For mindre aksjeselskaper er det heller ingen revisjonsplikt.

Du kan stifte aksjeselskap ved å starte AS med eller uten revisor, endre fra ENK til AS eller fra endre NUF til AS.

Starte AS uten revisor

Dersom selskapets driftsinntekter er under 5 millioner kroner, balansesummen er under 20 millioner kroner og det gjennomsnittlige antallet ansatte utfører ti årsverk eller mindre, vil det ikke være nødvendig med revisor. Fordelen med dette er at mindre selskaper kan få kuttet kostnader, og barrieren for å starte aksjeselskap blir dermed mindre. Ulempen er bortfall av den kvalitetssikringen som revisoren har ansvar for.

Starte AS med revisor

Dersom aksjeselskapet har en viss størrelse, er det revisjonsplikt. Dette gjelder for selskaper hvor driftsinntektene er på over 5 millioner kroner, balansesummen er over 20 millioner kroner og det gjennomsnittlige antallet ansatte utfører mer enn ti årsverk. Revisoren vil gi en ekstra sikkerhet, og en del forretningsforbindelser kan foretrekke at regnskapet er revidert.

Endre fra ENK til AS

Fordelene med å endre fra enkeltmannsforetak (ENK) til aksjeselskap (AS) er mange. For eksempel får du et begrenset økonomisk ansvar, du kan ansettes i aksjeselskapet og dermed få bedre trygderettigheter og aksjeselskaper betaler kun 22 % skatt, noe som gir mulighet for å spare eller investere mer. Stiftelsesomkostningene kan dekkes av aksjekapitalen, og det er mulighet for en skattefri omdannelse fra ENK til AS.

Endre fra NUF til AS

Norsk avdeling av utenlandsk foretak (NUF) krever blant annet britisk adresse og foretakssekretær. Det vil da være nødvendig å forholde seg til to rettssystemer, og rapportere til to land. I tillegg vil man være nødt til å følge norske plikter i forbindelse med blant annet skatt, regnskap MVA og selvangivelse. For mange gründere vil det derfor være fordelaktig å endre fra NUF til aksjeselskap (AS). Det er mulighet for både skattefri fusjon mellom NUF og AS, og skattefri omdanning fra NUF til AS.

Hva kan Codex Advokat hjelpe deg med?

I Codex Advokat tilbyr vi en fast pris for bistand til å stifte aksjeselskap. Prisen inkluderer ett års lisens på vårt web-baserte verktøy for god selskapsledelse, med maler og arkivfunksjon. Vi tar hånd om alle sidene ved opprettelse og registrering av aksjeselskap, helt fra utarbeidelsen av dokumenter til registrering i offentlige registre.

Codex Advokat kan hjelpe deg med blant annet:

 • Innhenting av nødvendige opplysninger
 • Utarbeidelse av stiftelsesdokumenter
 • Utarbeidelse av vedtekter
 • Utarbeidelse av åpningsbalanse
 • Utarbeidelse av styreprotokoll
 • Utarbeidelse og innsending av melding til Brønnøysundsregistrene

I tillegg bør ethvert aksjeselskap ha:

 • Aksjonæravtaler, som regulerer forholdet mellom eierne
 • Skriftlige arbeidsavtaler med alle selskapets ansatte
 • Rettighetssikring, for eksempel i forbindelse med varemerke, domene, patent, design og opphavsrett

Codex Advokat hjelper deg med utarbeidelsen av dette.

Dersom det er ønskelig, kan vi også formidle kontakt med en revisor. Vi sørger da for å innhente alle nødvendige bekreftelser. Alt du behøver å gjøre, er å ta kontakt med banken i forbindelse med innskudd og bekreftelse av dette.

Vi gir deg trygghet for at du velger riktig selskapsform, og hjelper med en eventuell overgang fra tidligere virksomhet. Vi sikrer at stiftelsen og registreringen av aksjeselskapet går riktig for seg, og at nødvendige behov blir dekket underveis. Vi kvalitetssikrer alle dokumenter.

Vi gir deg råd i forbindelse med blant annet fravalg av revisor, og størrelsen på aksjekapitalen. Vi kan også bidra med utarbeidelsen av aksjonæravtaler dersom selskapet skal ha flere aksjonærer.

Har du spørsmål knyttet til å stifte aksjeselskap? Snakk med oss.