Hjem
icon

Fra enkelt­personforetak til aksjeselskap

Ung mann som sitter foran en laptop.

Det har aldri vært så enkelt å opprette et aksjeselskap som nå. Nye lovendringer har gjort terskelen for etablering mye lavere. Bakgrunnen for loveringen var å gjøre det enklere for gründer virksomheter å starte AS.

Alt du trenger å vite om overgangen fra ENK til AS:

Hva er et enkeltpersonforetak?

Et enkeltpersonforetak (ENK) kjennetegnes ved at det eies av en person med ubegrenset ansvar og risiko.

I tilfeller der risikoen er veldig høy, kan det vurderes om organisasjonsformen bør endres der ansvaret er begrenset.

Eieren av foretaket kan ikke selv stå oppført som en ansatt, men innehaver kan ha ansatte. Dette innebærer at eieren ikke får noen lønnsutbetaling, men kan disponere overskuddet selv.

Overskuddet i foretaket må skattes av, og regnes som din inntekt. Innehaver må utbetale lønn til de ansatte og arbeidsgiveravgift.

Det vil også være reduserte sosiale rettigheter for eier, enn det er for de ansatte. Med sosiale rettigheter menes sykepenger, dagpenger og pensjon.

Et enkeltmannsforetak kjennetegnes også ved at det ikke er noen egen juridisk person, og at det ikke er særlig attraktivt hos investorer.

Tegn på at du bør bytte fra ENK til AS:

 • Du tjente mer enn 100 000 kr i fjor
 • Tjener du mer enn 750 000 kr i året er det skattemessig ulønnsomt med ENK
 • Du ønsker flere eiere
 • Du ønsker mindre risiko på deg selv som privatperson
 • Du vil være mer attraktiv hos investorer og banker

Hvordan bytte fra enkeltpersonforetak til AS?

 1. Det første steget er å starte et aksjeselskap på vanlig måte. Her er det viktig å ha riktig dokumentasjon som viser at du skal bytte fra et enkeltpersonforetak til et aksjeselskap.
 2. Et annet alternativ er å benytte seg et allerede eksisterende aksjeselskap som aldri har vært i bruk.
 3. Aksjekapitalen er satt til 30 000 kr – dette er minstekravet.
 4. Av de 30 000 kr kan du bruke 5570 kr som skal betales til Brønnøysundregistrene, resten kan du disponere som du vil.
 5. Aktivitet, forpliktelser og driftsmidler må overføres – andre regler når det kommer til gjeld, fast eiendom og aktiva.
 6. Dokumentasjonen må være på plass. Den skal vise virksomhetens eiendeler, gjeld og egenkapital. Denne må kunne kontrolleres av en fagkyndig.

Hva skjer etter omdannelsen?

Etter du har endret selskapsformen fra ENK til AS, vil den første endringen være at aksjeselskapet ditt har fått et organisasjonsnummer.

Et AS vil bli sett på som en juridisk person.

At aksjeselskapet er en juridisk person kan føre til at noen kontrakter må endres eller justeres.

Selskapet må registreres i Merverdiavgiftsregisteret etter du har fakturert for 50 000 kr.

Det blir nødvendig med nye kontonumre og kundeforhold hos banken.

Dette kan Codex Advokat bistå deg med:

En overgang fra ENK til AS kan ved første øyekast virke noe komplisert, men da har vi dyktige advokater som kan bistå deg.

 • Bistår både private og bedrifter
 • Alle typer transaksjoner
 • Rådgivning innen salg av virksomhet og aksjer, fusjoner, fisjoner og omdannelser
 • Vi sitter med solid kompetanse innen forretningsjus
 • Bistår deg i utforming og vurdering av avtaler
 • Kontraktsjekk
 • Bistår forhandlinger og tvisteløsning

Har du spørsmål knyttet til omdannelse av selskapsform? Snakk med oss.