Hjem
icon

Fra NUF til AS: Hvordan gjør du det?

Tre unge voksne som samarbeider om en oppgave

Nye lovendringer har gjort det mye enklere å gå fra et NUF til aksjeselskap. Tidligere var det et krav å legge inn en minimumssum på 100 000,-, den er nå satt betraktelig ned til en sum på 30 000,-. Dette gjør det blant annet enklere for oppstartsbedrifter å starte aksjeselskap.

Alt du trenger å vite om en endring fra NUF til AS:

Hva kjennetegner et NUF?

NUF står for Norsk avdeling av Utenlandsk foretak. Dette er utenlandske foretak som vil ha næringsvirksomhet i Norge.

Et NUF må imidlertid ha et norsk organisasjonsnummer. Dette gjøres ved å opprette en avdeling i Norge, eller ved å danne et norsk foretak.

Hva kjennetegner et aksjeselskap?

Et aksjeselskap (AS) kjennetegnes ved at eierne har begrenset ansvar, flere rettigheter som ansatt, regnes som en egen juridisk person og er attraktivt for investorer.

Med begrenset ansvar menes det at du kun er ansvarlig for innbetalt aksjekapital. Aksjekapitalen har et minimumskrav på 30 000,-. Men, dersom eierne ønsker å ta opp lån, kan det bli nødvendig med ytterligere sikkerhet for selskapets kreditorer.

Kapitalen kan benyttes til investeringer, såfremt likviditeten er god og forsvarlig.

Dersom ønsket er å starte et selskap med flere eiere, med begrenset personlig ansvar og samtidig ønsker å være attraktiv for investorer, er det bedre å velge et AS fremfor et NUF.

Fordelene ved å bytte fra NUF til AS

 • Innskudd på 30 000,- (tidligere var det minimum 100 000,-)
 • Kan overføre verdier skattefritt fra NUF til AS
 • Attraktivt for investorer og lånutgivere
 • Begrenset personlig ansvar
 • Sosiale rettigheter i form av pensjon, sykepenger og dagpenger
 • Kan ha flere eiere
 • Juridisk person
 • Lønnsutbetalinger fordi eiere blir ansatte

Hvordan endrer du fra NUF til AS?

I hovedsak er det to ulike måter å bytte organisasjonsform fra et NUF til et AS.

Den første metoden er å starte et nytt aksjeselskap med kontantinnskudd, og videre skape økt kapital ved tinginnskudd fra enkeltmannsforetaket.

Med tinginnskudd menes det kapital som ikke kommer fra penger, men fra gjenstander. Eksempler på det kan være kjøretøy.

Den andre metoden for å etablere et aksjeselskap er gjennom tinginnskudd. Etter aksjeloven skal tinginnskuddet har en reell verdi og at det foreligger et behov for eiendelene.

Sitter du inne med spørsmål om hvilke endringer som må gjøres for å gå fra NUF til AS, har vi dyktige advokater som bistår deg! Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Dette kan Codex Advokat bistå deg med:

 • Spesialkompetanse innen selskapsrett
 • Bistå deg i endringen fra NUF til AS
 • Rådgivning og støtte

Snakk med oss!