Hjem

Skatt og eiendom i utlandet

Av: Codex Advokat

Eie, utleie og salg av fast eiendom reiser spørsmål av skatterettslig art. – Og har du fast eiendom i utlandet skal den i utgangspunktet beskattes i Norge, sier senioradvokat og skatteekspert Per Bernhard Wright.

En mann holder sønnen sin i hånden foran en stor Buddha.

To sentrale spørsmål

Kjøp av fast eiendom er ofte de største investeringene personer gjør. For de som er skattepliktige i Norge er fast eiendom med i grunnlaget for formuesskatt.

– Det være seg leiligheter, hus, fritidsboliger på fjellet og ved sjøen, og - ikke minst - er det stadig vanligere å kjøpe og eie fast eiendom i utlandet, sier senioradvokat Per Bernhard Wright i Codex Advokat.

Ifølge skatteeksperten er det to sentrale spørsmål som kommer opp dersom du eier eiendom utenlands: Hvordan fastsettes formuesverdien? Har Norge beskatningsrett etter skatteavtalen med det landet hvor eiendommen er geografisk beliggende?

Formuesverdien

Ved fastsettelsen av formuesverdien av fast eiendom i utlandet tas det utgangspunkt i kjøpesummen. Enkelt sagt settes grunnlaget for formuesskatt fra 25 til 30 prosent av denne verdien.

– Her skilles det ikke mellom primærbolig, sekundærbolig og fritidsbolig. Alle verdsettes etter de samme prinsippene, sier Wright.

Dersom du, uten å opplyse om det i skattemeldingen, har eid eiendom i utlandet i flere år, eller du har blitt skattepliktig til Norge og skal opplyse om dette for første gang, tar man utgangspunkt i markedsverdien. Verdien fastsettes da til mellom 25 og 30 prosent av denne.

– Formuesverdi fastsatt av utenlandske skattemyndigheter skal ikke brukes, sier Wright.

Globalskattepliktig

Har du fast eiendom i utlandet skal den faste eiendommen i utgangspunktet beskattes i Norge, fordi du er globalskattepliktige til Norge som bosatt.

– Skatteavtalene vil avgjøre hvordan beskatningen blir, sier Wright.

Italia er et eksempel der formue og inntekt ikke er skattepliktig i Norge.

– Det samme gjelder i USA, sier han.

På den andre siden er formue og inntekt i Frankrike skattepliktig til Norge. Dobbeltbeskatning forebygges ved at det gis fradrag i norsk skatt for betalt skatt i Frankrike. Tilsvarende gjelder for Portugal og Spania.

Wright er blant annet en av Norges fremste eksperter på frivillig rettingssaker (skatteamnesti), og med på å etablere gjeldende rutiner og retningslinjer i saksbehandlingen av disse sakene. – Hvis man har bodd i Norge i flere år uten å ha oppgitt en fast eiendom i utlandet i skattemeldingene sine, kan man be om en frivillig retting eller skatteamnesti.

Kontaktpersoner

Per Bernhard Wright

Advokat og partner

Personskatt

Gry Helgerud

Advokat og assosiert partner

Personskatt

Del