Hjem
icon

Oppsigelse og stillingsvern

Ung kvinne arbeider foran laptop.

Stillingsvernet i arbeidsforhold står sterkt i Norge. Arbeidsgiver er imidlertid ikke helt avskåret fra å gi oppsigelse. Dette forutsetter at vilkårene for endring av stillingen eller oppsigelse er oppfylt. En oppsigelse skal altså ikke komme som en overraskelse på arbeidstakeren.

Viktige forhold du trenger å vite om oppsigelse og stillingsvern:

Stillingsvern

Stillingsvernsreglene følger av arbeidsmiljøloven, som i utgangspunktet gjelder for alle virksomheter, som sysselsetter arbeidstakere. Formålet med arbeidsmiljøloven er å sikre at ansatte har et forsvarlig arbeidsmiljø, både fysisk og psykisk.

Stillingsvernreglene skal sikre at arbeidsgiver ikke går til oppsigelse av ansatte uten at man har gode og saklige grunner for det.

Saklig grunn til oppsigelse

Arbeidsmiljøloven § 15-7 oppstiller tre årsaker som kan gi saklig grunnlag for oppsigelse:

 1. Forhold som skyldes virksomheten,
 2. Forhold som skyldes arbeidsgiver eller
 3. Forhold som skyldes arbeidstakeren selv

Arbeidsgiver må kunne dokumentere de grunnene som danner grunnlaget for oppsigelsen. Videre må grunnlaget være så tungtveiende at det kan begrunne en oppsigelse.

Ikke alle grunner kan brukes til å gi en oppsigelse. At en arbeidstaker er syk, er for eksempel ikke nok til å begrunne en oppsigelse.

Videre er det viktig at arbeidsgiver husker å følge saksbehandlingsreglene, slik at arbeidstakeren får en mulighet til å kommentere grunnlaget før oppsigelse eventuelt blir gitt.

Eksempler på hva som kan gi saklig grunnlag for oppsigelse:

 • Arbeidstaker presterer ikke som forventet til tross for god oppfølging fra arbeidsgiver
 • Arbeidstaker misligholder arbeidsavtalen, ved for eksempel å komme for sent på jobb
 • Arbeidsgiver må omorganisere eller redusere antall ansatte (nedbemanning), for eksempel fordi selskapet har mistet en eller flere kontrakter

Husk: Det er egne regler for oppsigelse i prøvetiden.

Slik kan Codex Advokat bistå deg

Er du arbeidstaker?

 • Vurdering av oppsigelsens/avskjedens grunnlag
 • Bistand i forbindelse med drøftelses- og/eller forhandlingsmøter
 • Dialog og forhandlinger med arbeidsgiver
 • Hvordan en eventuell prosess for domstolene vil foregå

Er du arbeidsgiver?

 • Vurdering om du har grunnlag for oppsigelse/avskjed av den ansatte
 • Bistand i oppsigelsesprosessens saksbehandling
 • Bistand i forbindelse med gjennomføringen av drøftelses- og/eller forhandlingsmøter
 • Dialog og forhandlinger med arbeidstaker
 • Hvordan en eventuell prosess for domstolene vil foregå

Har du spørsmål knyttet til oppsigelse og stillingsvern? Snakk med oss.

Lasse Groven Egeberg

Senioradvokat

Arbeids­rett

Geir Kruge

Advokat og partner

Arbeids­rett

Alle advokater