Hjem
icon

Mal for oppsigelse

En mann sitter ved et skrivebord og skriver.

Det stilles strenge krav til hvordan en oppsigelse skal være utformet dersom den kommer fra arbeidsgiver, både med tanke på innhold og hvordan den leveres. I denne artikkelen får du vite hvilke formkrav en oppsigelse har. Vi tilbyr også både arbeidsgivere og arbeidstakere en nedlastbar mal for oppsigelse.

Dette får du vite om oppsigelse:

For arbeidstaker - Hvordan sier du opp en jobb?

Selv om det ikke er noen formkrav for arbeidstakere som skal levere en oppsigelse, finnes det likevel enkelte råd som er fornuftig å følge for at oppsigelsen skal bli så ryddig som mulig, og for å unngå konflikter i ettertid. Vi tilbyr også en mal som trygt kan brukes i oppsigelsesprosessen.

Slik hjelper vi deg:
Våre advokater hjelper deg med alt fra utforming av nødvendige dokumenter til bistand i forbindelse med drøftelsesmøter, forhandlingsmøter og eventuell tvistehåndtering.


Hva bør oppsigelsesbrevet inneholde?

Det er fornuftig å sjekke arbeidskontrakten din før du skriver en oppsigelse.

I kontrakten kan det nemlig stå viktige opplysninger om oppsigelsesfristen, konkurranseklausul, kundeklausul, bonuser, ferier, overtidsbetaling, og så videre.

Dersom det i arbeidskontrakten ikke står noe om oppsigelsesfristen, gjelder i utgangspunktet en gjensidig oppsigelsesfrist på én måned. Dette er i henhold til arbeidsmiljøloven. Oppsigelsesfristen vil også være avhengig av hvor lenge du har vært ansatt i bedriften.

En oppsigelse bør alltid inneholde:

 • Navnet ditt
 • Navnet på arbeidsgiver
 • Dato
 • Signaturen din

Dersom du har utestående lønn, overtid, bonuser eller feriepenger, anbefaler vi at du også skriver kort om dette i oppsigelsesbrevet. Avslutningsvis kan du gjerne også inkludere noe positivt om arbeidsgiver, for eksempel takke for mulighetene du har fått, og alt du har lært mens du har vært ansatt i bedriften.

Overskriften kan for eksempel være “Oppsigelse av stilling som …” eller “Oppsigelsesbrev”. Det kan også være lurt å angi en dato for siste arbeidsdag.

Kan oppsigelsen leveres på mail?

Vi får ofte spørsmål om hva som skal til for at en oppsigelse skal være gyldig. I utgangspunktet har en oppsigelse fra en arbeidstaker ikke noen formkrav. Oppsigelsen vil altså være gyldig uavhengig av om den sendes på mail eller leveres i et brev. Også en muntlig oppsigelse til arbeidsgiver vil være like gyldig som en skriftlig oppsigelse.

Mange velger å ha en muntlig samtale med arbeidsgiver først, for eksempel i et kort møte, for deretter å gi arbeidsgiveren en skriftlig oppsigelse.

Dette er en ryddig og ålreit måte å gjøre det på, og det gjør det enklere for arbeidsgiver å forholde seg til oppsigelsen.

Dersom du kun gir en muntlig oppsigelse, og ikke følger den opp med en skriftlig bekreftelse, kan det oppstå et bevisspørsmål om oppsigelsen faktisk er levert eller ikke. Vi anbefaler derfor at du som arbeidstaker alltid leverer en skriftlig oppsigelse, enten i brevform eller på mail.

For arbeidsgiver - Hvordan skriver du oppsigelse av en ansatt?

Når du som arbeidsgiver skal si opp en arbeidstaker, er det mange fallgruver du kan havne i. Du vil her få en oversikt over hva som er viktig å huske på i forbindelse med oppsigelsen av en ansatt. Vi tilbyr også en nedlastbar mal, som presiserer hva en oppsigelse alltid må inneholde.

Slik hjelper vi deg:
Våre advokater bistår deg som arbeidsgiver med veiledning knyttet til utvelgelsesprosessen ved nedbemanning, og videre oppsigelsesprosess.

Hva må du huske på før du leverer oppsigelsen til arbeidstaker?

Det er viktig å tenke gjennom prosessen på forhånd dersom du som arbeidsgiver skal si opp en ansatt. Dersom du ikke følger reglene for oppsigelse, kan det medføre at oppsigelsen ikke er gyldig, og arbeidstaker kan ha rett til å kreve erstatning.

Arbeidsgiver skal innkalle den ansatte til et drøftelsesmøte før de bestemmer seg for en oppsigelse. Dette er for at arbeidsgiver skal kunne gjøre nødvendige vurderinger om saklighetskravet.

Du som arbeidsgiver må også være klar over forskjellen mellom å si opp en ansatt mens vedkommende fortsatt er i prøveperioden, og etter at prøvetiden har utløpt.

Oppsigelse mal 2
Arbeidsgiver skal innkalle den ansatte til et drøftelsesmøte før de bestemmer seg for en oppsigelse.

Oppsigelse av arbeidstaker skal alltid skje skriftlig

Når en arbeidsgiver sier opp en arbeidstaker, skal oppsigelsen alltid skje skriftlig. I tillegg må oppsigelsesbrevet enten leveres til arbeidstaker personlig, eller sendes i rekommandert brev til den ansattes adresse. Dette innebærer altså at oppsigelse på e-post ikke er gyldig.

Dersom du sender oppsigelsesbrevet med rekommandert post, er det også viktig å merke seg at oppsigelsen ikke regnes som levert før den ansatte faktisk mottar brevet. Dette betyr at oppsigelsestiden ikke begynner å løpe når du poster brevet, men når brevet blir mottatt.

Hva skal oppsigelsen alltid inneholde?

Når du som arbeidsgiver skal skrive en oppsigelse, er det visse ting oppsigelsen alltid skal inneholde:

 1. Informasjon om arbeidstakers rettigheter, blant annet til å kreve forhandlinger, eller til å reise søksmål.
 2. At arbeidstaker har rett til å fortsette i stillingen, i henhold til arbeidsmiljølovens § 17-3, 17-4 og 15-11.
 3. Informasjon om hvilke frister som gjelder for arbeidstaker dersom vedkommende ønsker å kreve forhandlinger, reise søksmål eller for å fortsette i stillingen.
 4. Informasjon om hvem arbeidsgiveren er, slik at arbeidstaker vet hvem som er riktig saksøkt i en eventuell tvist.
 5. Dersom oppsigelsen skjer på bakgrunn av bedriftens forhold, må det også bli opplyst om fortrinnsrett, i henhold til arbeidsmiljølovens § 14-2.

Arbeidstaker har også rett til å kreve at arbeidsgiver opplyser om hvilket grunnlag oppsigelsen skjer på bakgrunn av.

Hvordan skrive en oppsigelse?

Dersom du som arbeidsgiver er usikker på hva du må gjøre hvis du skal si opp en arbeidstaker, vil det være fornuftig å gjøre seg kjent med arbeidsmiljølovens § 15-4. Der står det nemlig listet opp hva arbeidsgiver skal gjøre i forbindelse med oppsigelse.

Vår erfaring er likevel at en del arbeidsgivere trår feil, så det kan være fornuftig å rådføre seg med en advokat før du setter i gang en oppsigelse.

Dersom oppsigelsen inneholder formfeil eller er mangelfull kan den bli kjent ugyldig.

I visse tilfeller vil arbeidstaker også kunne kreve vederlag. Det kan altså bli dyrt for arbeidsgiver å rette opp feil i ettertid.

Mal for oppsigelse fra arbeidsgiver

Under får du tilgang til å laste ned vår mal for oppsigelse av arbeidstaker.

Før du gjør dette, vil vi likevel gjerne minne deg på at et oppsigelsesbrev bør tilpasses hver enkelt tilfelle. Innholdet vil selvsagt variere avhengig av oppsigelsens grunnlag, og om oppsigelsen skjer i løpet av en prøvetid, eller etter prøvetidens utløp. En standard mal for oppsigelse vil ikke nødvendigvis passe for ditt spesifikke tilfelle. Det vil også i de aller fleste tilfeller være nødvendig å gjøre tilpasninger.

For å unngå å gjøre feil, anbefaler vi at du rådfører deg med en spesialist innen arbeidsrett. Du vil da kunne unngå at oppsigelsen vil kunne bli kjent ugyldig, eller at arbeidstaker har krav på erstatning.

Slik hjelper vi deg:
Vi svarer deg på alle spørsmål du måtte ha rundt oppsigelse.


Hva gjør våre advokater for deg?

Dersom du er en arbeidstaker som har blitt sagt opp av virksomheten, kan vi blant annet hjelpe deg med:

 • Vurdering av grunnlaget for oppsigelsen.
 • Hjelp i forbindelse med drøftelsesmøter og forhandlingsmøter.
 • Dialog med arbeidsgiver, inkludert forhandlinger.
 • Eventuell prosess for domstolene.

Dersom du er en arbeidsgiver som skal si opp en ansatt, kan vi hjelpe deg med blant annet:

 • Vurdering av saklighetsgrunnlaget for oppsigelsen.
 • Hjelp med saksbehandlingen i løpet av en oppsigelse.
 • Bistand i forbindelse med drøftelsesmøter og forhandlingsmøter.
 • Dialog med arbeidstaker, inkludert forhandlinger
 • Eventuell prosess for domstolene.

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
 • Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
 • Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

 • Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
 • Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
 • Du vil få svar på alle dine spørsmål om arbeidsrett.
 • Dine interesser vil bli ivaretatt.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi har bred erfaring innenfor arbeidsrettslige problemstillinger.
 • Vi er bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
 • Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår deg som enten arbeidsgiver eller arbeidstaker, i prosesser for domstolene, i forhandlinger og ved behov for rene rådgivningstjenester.

Har du spørsmål knyttet til oppsigelse? Snakk med oss.

Geir Kruge

Advokat og partner

Arbeids­rett

Alle advokater

Har du spørsmål om oppsigelse?

Kontakt oss