Hjem
icon

Ansvar og retningslinjer ved julebord

En gruppe mennesker står rundt et bord med mat og tar et selfie. Foto

November og desember markerer ikke bare starten på julesesongen, men er også tiden for julebord – dette sosiale arrangementet i regi av arbeidsgiver som for de fleste av oss er en veldig hyggelig begivenhet. Likevel opplever mange at julebordet ikke alltid går som planlagt på grunn av upassende oppførsel, ikke sjelden knyttet til høyt alkoholinntak. Men hva er egentlig akseptabel oppførsel på julebord?

Dette får du vite:

Seksuell trakassering

Selv om julebord vanligvis legger til rette for en mer avslappet atmosfære der kolleger kan slappe av og sosialisere seg, er det viktig å huske at man fortsatt representerer arbeidsplassen sin.

De fleste har en grunnleggende forståelse av hva som er passende oppførsel på et julebord. Små komplimenter og uskyldig flørting kan ofte være en del av stemningen, spesielt når alle har pyntet seg og feirer sammen. Likevel er det en klar grense mellom dette og uønsket seksuell oppmerksomhet, som inkluderer ubehagelige kommentarer om utseende og pågående flørting. Videre er seksuell trakassering, som kan inkludere ethvert forsøk på uønsket seksuell oppmerksomhet som oppfattes som krenkende, skremmende eller nedverdigende, absolutt uakseptabelt. Slike former for oppmerksomhet skal ikke tolereres på arbeidsplassen, inkludert på julebordet.

Alkoholinntak

Det er ikke bare seksuell trakassering som man bør unngå på årets julebord. Det er en realitet at overdrevent alkoholinntak kan føre til tap av hemninger og resultere i at man oppfører seg på måter man ellers ikke ville gjort. Kanskje sender man en melding som er nedverdigende eller ydmykende for en kollega. Selv om det virket som en god spøk på tidspunktet, kan meldingen faktisk være trakasserende. Noen kan også bli for høylytte eller aggressive, noe som kan oppleves skremmende for andre kollegaer. I noen tilfeller kan det til og med føre til fysiske konfrontasjoner.

En annen ting å huske på er at julebordet ikke er riktig tid eller sted for å ta opp arbeidsrelaterte problemer.

Upassende oppførsel

Arbeidsgivere har, også ifm. julebord, ansvar når det gjelder å håndtere ansattes oppførsel. De må sikre at ansatte ikke blir utsatt for trakassering eller annen upassende oppførsel, i samsvar med arbeidsmiljøloven og likestillings- og diskrimineringsloven - også ved sosiale arrangementer. Det betyr at det ikke er fritt frem, og arbeidsgivere bør være klar over dette når de planlegger og gjennomfører julebordet. Arbeidsgivere har en tydelig rolle i å sette klare retningslinjer og forventninger for de ansatte før slike arrangementer.

Arbeidsgivers ansvar

Hvis uønskede hendelser som beskrevet her skulle oppstå under julebordet, er det arbeidsgivers ansvar å håndtere situasjonen – både når det skjer og for ettertiden Arbeidsgiver bør undersøke hendelsen og vurdere dens påvirkning på arbeidsmiljøet. Deretter kan det vurderes tiltak for å sikre at arbeidsmiljøet forblir trygt. I slike tilfeller kan arbeidsgiver ikke enkelt avfeie situasjonen med argumentet om at hendelsen ikke skjedde i arbeidstiden.

Konsekvenser for arbeidsforholdet

I de verste tilfellene kan uønskede situasjoner på julebordet ha alvorlige konsekvenser for arbeidsforholdet. Dette har dessverre skjedd før.

Et eksempel fra rettspraksis involverte en mannlig teamleder som bestilte drinker på bedriftens regning uten tillatelse under julebordet. Teamlederen hadde også hatt seksuelt forhold med en kvinnelig kollega på julebordet og hadde senere forsøkt å påføre en annen kollega seksuell oppmerksomhet. Retten konkluderte med at dette var tilstrekkelig grunn til å si opp teamlederen og påpekte at hans oppførsel var "utilbørlig for en lederstilling" og i strid med alminnelige normer for akseptabel atferd samt bedriftens retningslinjer.

Generelt kan vi si at de juridiske kravene for akseptabel oppførsel på et julebord er strengere enn mange kanskje tror. Arbeidsgivere har også et større ansvar i forbindelse med slike arrangementer enn det som er allment kjent. Å øke bevisstheten om dette før julebordet, sammen med ansvarlig alkoholservering, kan bidra til at hendelser på julebordet forblir på julebordet, og ikke fører til kompliserte juridiske prosesser og konsekvenser for ansattes arbeidsforhold.

Har det oppstått en konflikt på julebordet? Snakk med oss

Lasse Groven Egeberg

Senioradvokat

Arbeids­rett