Hjem
icon

Sluttpakker og sluttavtaler

En mann sitter i vinduskarmen og ser ut i luften.

Oppsigelsesprosesser kan være krevende for både arbeidsgiver og arbeidstaker. Et alternativ vil da være å inngå avtale om frivillig avslutning av arbeidsforholdet. Arbeidstaker vil da motta en sluttpakke som økonomisk kompensasjon.

Dette får du vite om sluttpakke og oppsigelse:

Bør du velge oppsigelse eller sluttpakke?

Når en arbeidsgiver ønsker å avslutte et arbeidsforhold, kan de velge mellom oppsigelse og frivillig avslutning av arbeidsforholdet. Ved en frivillig avslutning må imidlertid arbeidstakeren godta avslutningen av forholdet. De vil da motta en sluttpakke som kompensasjon. Det er ikke mulig å tvinge en arbeidstaker til å godta en sluttpakke.

Arbeidstaker har ikke rettslig krav på å motta sluttpakke, men dette har utviklet seg til å bli en vanlig løsning fremfor å velge en rettslig prosess for domstolene.

Hvilke fordeler har en sluttpakke?

En av fordelene med å velge frivillig sluttpakke, er at arbeidsgiver får full oversikt og økonomisk kontroll. Arbeidsgiver vil da slippe å gå gjennom alle de formelle prosessene som følger av en oppsigelse, med de risikoer dette innebærer. Sluttpakker kan tilbys uavhengig av årsaken til at arbeidsgiver ønsker å avslutte arbeidsforholdet.

Som oftest vil en sluttpakke være en økonomisk kompensasjon. Denne kan bidra til at arbeidstaker har en tryggere økonomi mens vedkommende leter etter nytt arbeid.

sluttpakke
Arbeidsgiver bør sørge for at prosessen blir så ryddig som mulig.

Dersom avslutningen av arbeidsforholdet skjer på bakgrunn av nedbemanning, kan det hende at arbeidsgiver er i en vanskelig økonomisk situasjon. En sluttpakke kan derfor gå ut over det rent økonomiske, og det er da viktig for både arbeidstaker og arbeidsgiver å være kreative når det kommer til utformingen av sluttpakken.

Hvorfor bør du ha en ryddig saksbehandling?

Dersom prosessen blir uryddig, vil dette kunne virke negativt inn på driften av virksomheten, og kan minske mulighetene for gode frivillige løsninger.

Arbeidsgiver bør derfor sørge for at prosessen blir så ryddig som mulig, slik at arbeidstakere blir gjort kjent med prosessen så tidlig som mulig og får mulighet til å komme med innspill.

Hvilke elementer bør en sluttpakke inneholde?

  1. Det er vanlig at en sluttpakke inneholder lønn i en viss tidsperiode. Denne trenger ikke å være begrenset av oppsigelsestidens lengde. I enkelte tilfeller vil det også være aktuelt å avtale at lønnsvederlaget er å anse som en oppreisningserstatning. Her setter imidlertid lovgivningen strenge vilkår. Det bør også avtales om arbeidstaker skal ha arbeidsplikt eller arbeidsfritak i oppsigelsestiden.

  2. Det er heller ikke uvanlig å gi støtte til utdanningsformål og/eller karriererådgivning.

  3. Når en sluttpakke utarbeides, må også forholdet til offentlige ytelser og/eller private pensjonsordninger iakttas. Dette gjelder for både midlertidige og varige ytelser.

  4. I sluttpakken kan det avtales at arbeidsgiver skal dekke arbeidstakerens utgifter i forbindelse med advokatbistand.

Har du spørsmål knyttet til sluttpakke? Snakk med oss.

Geir Kruge

Advokat og partner

Arbeids­rett

Anne-Marthe Aslaksrud

Advokat

Arbeidsrett

Alle advokater

Har du spørsmål om sluttpakke og oppsigelse?

Kontakt oss