Hjem
icon

Oppsigelse i foreldrepermisjon

Mor i foreldrepermisjon med baby på fanget

Under foreldrepermisjonen gjelder det egne regler om vern mot oppsigelse. De samme reglene gjelder ved graviditet og adopsjon. Det betyr imidlertid ikke at en arbeidstaker som er gravid eller er i foreldrepermisjon ikke kan bli sagt opp.

Dette får du vite om oppsigelse i foreldrepermisjon:

Kan arbeidsgiver si opp en ansatt som er i foreldrepermisjon?

Arbeidsgiver kan si opp medarbeidere som er i foreldrepermisjon, dersom begrunnelsen for oppsigelse er saklig. Det betyr at oppsigelsen må enten være begrunnet med forhold hos arbeidstaker, arbeidsgiver eller virksomheten.

Dersom arbeidstaker er i foreldrepermisjon når oppsigelsen blir gitt, skal oppsigelsen anses å ha sin grunn i foreldrepermisjonen, med mindre det er overveiende sannsynlighet for at oppsigelsen skyldes noe annet.

Det gjelder altså et strengere oppsigelsesvern, som betyr at arbeidsgiver har en strengere bevisbyrde for at oppsigelse som blir gitt under foreldrepermisjon ikke skyldes fraværet.

Arbeidsgiver må følge de samme saksbehandlingsreglene, som ved vanlig oppsigelse.

Egne regler om oppsigelse under foreldrepermisjon

Hensynet bak reglene om oppsigelsesvern under foreldrepermisjon er å beskytte den ansatte mot oppsigelse i den første tiden etter fødsel. Dette blant annet fordi arbeidstakeren er i en periode hvor det er vanskelig å søke på nytt arbeid.

Er det noen betingelser for oppsigelsesvern under foreldrepermisjon?

For at den ansatte som er i foreldrepermisjon skal ha rett til oppsigelsesvernet, er det en forutsetning at arbeidstaker har opplyst arbeidsgiver om grunnen til fraværet.

Dette er sjelden en problemstilling som blir aktuell, da dette normalt er opplysninger som blir gitt i god tid før foreldrepermisjonen starter.

Oppsigelsesfristen ved oppsigelse under foreldrepermisjon?

Hvis en arbeidstaker mottar oppsigelsen under foreldrepermisjonen, forlenges oppsigelsen med det tidsrommet som er igjen av foreldrepermisjonen.

Eksempel:

Arbeidstaker mottar oppsigelse 31. mai. Oppsigelsestiden er 3 måneder og arbeidstaker har 5 måneder igjen av foreldrepermisjonen. Da løper oppsigelsesfristen fra 1. november og arbeidstager har siste arbeidsdag 31. januar året etter at oppsigelsen ble gitt.

Oppsigelsesfristen ved oppsigelse før foreldrepermisjonen har startet?

Hvis oppsigelsen blir gitt før foreldrepermisjonen starter, stanser oppsigelsesfristen i perioden arbeidstaker er i foreldrepermisjon og fortsetter å løpe når foreldrepermisjonen er over.

Eksempel:

Arbeidstaker mottar oppsigelse 31. mai og skal ha foreldrepermisjon fra 1. juli til og med 31. oktober. Med tre måneder oppsigelsestid, løper oppsigelsen fra 1. juni, og fortsetter å løpe fra 1. november til og med 31. desember.

Hvilke frister gjelder for å kreve forhandlingsmøte?

Da oppsigelsen forlenges med tilsvarende tidsrom, som er igjen av foreldrepermisjonen, utsettes også fristen for å kreve forhandlingsmøte med tilsvarende tidsrom. Det vil si at fristen er fjorten dager, regnet fra den siste dagen i foreldrepermisjonen.

Hvilke frister gjelder for å ta ut søksmål?

Ettersom oppsigelsen forlenges med tilsvarende tidsrom, som er igjen av foreldrepermisjonen, utsettes også fristen for å ta ut søksmål med tilsvarende tidsrom.

Hvis arbeidstaker vil bestride oppsigelsen og krever stillingen tilbake, er fristen for å ta ut søksmål åtte uker, regnet fra siste dato i foreldrepermisjonen. Dersom arbeidstaker kun skal kreve erstatning, er fristen for å ta ut søksmål seks måneder regnet fra siste dato i foreldrepermisjonen.

Slik bistår Codex arbeidsgivere

 • Vurdering om selskapet har grunnlag for oppsigelse av arbeidstaker som er gravid eller er i foreldrepermisjon.
 • Bistand med saksbehandlingen i forbindelse med oppsigelse.
 • Bistand i forbindelse med gjennomføring av drøftelses- og/eller forhandlingsmøte.
 • Dialog og forhandlinger med arbeidstaker.
 • Bruk av sluttavtaler.
 • Bistand i forbindelse med rettslig prosess i domstolen.
 • Vurdering av oppsigelsens grunnlag
 • Bistand i forbindelse med drøftelses- og/eller forhandlingsmøte
 • Dialog og forhandlinger med arbeidsgiver
 • Bistand i forbindelse med rettslig prosess i domstolen

Slik bistår Codex arbeidstakere

 • Vurdering av oppsigelsens grunnlag
 • Bistand i forbindelse med drøftelses- og/eller forhandlingsmøte
 • Dialog og forhandlinger med arbeidsgiver
 • Bistand i forbindelse med rettslig prosess i domstolen

Har du spørsmål knyttet til oppsigelse og foreldrepermisjon? Snakk med oss!

Geir Kruge

Advokat og partner

Arbeids­rett

Marte Nesje

Senioradvokat

Arbeidsrett

Alle advokater