Hjem
icon

Endringsoppsigelse

To personer tar hverandre i hånden.

Innenfor rammene til en arbeidsavtale har arbeidsgiver styringsrett. Dette innebærer at arbeidstaker kan pålegges endrede arbeidsoppgaver, så lenge de ansees å være innenfor arbeidsavtalens rammer. Dersom det er et behov for større endringer, må eksisterende arbeidsavtale sies opp, samtidig som det blir gitt tilbud om en ny arbeidsavtale. Dette kalles endringsoppsigelse.

Dette får du vite om endringsoppsigelse:

Har oppsigelsen et saklig grunnlag?

En endringsoppsigelse må ha forankring i enten arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold. I utgangspunktet skal en endringsoppsigelse gis dersom endringen i arbeidsforholdet er så stor at grunnlaget for arbeidsavtalen blir endret. Dette kan for eksempel skje ved driftsinnskrenkning eller nedbemanning.

Dersom det ikke lenger er behov for visse stillinger i en bedrift, men det samtidig er behov for at nye stillinger blir fylt, kan virksomheten velge å enten gi den ansatte nye arbeidsoppgaver, eller gi vedkommende en endringsoppsigelse. Arbeidsoppgavene kan kun endres i kraft av arbeidsgivers styringsrett, som innebærer at endringene må skje innenfor rammene til den eksisterende arbeidsavtalen. Dersom en vesentlig endring skal skje, vil det være aktuelt med en endringsoppsigelse.

Dersom arbeidsgiver og arbeidstaker ikke kommer til enighet om det foreligger et saklig grunnlag for endringsoppsigelsen, må saken eventuelt løses av en domstol.

Kan du få lavere lønn ved en endringsoppsigelse?

I utgangspunktet kan ikke en arbeidsgiver gi en arbeidstaker lavere lønn i kraft av styringsretten. Lønnsbetingelsene skal fremgå av arbeidskontrakten, og dersom arbeidsgiver ønsker å endre dette, må det skje med samtykke fra arbeidstaker. Dersom den ansatte ikke godtar endringene, må arbeidsgiver enten beholde eksisterende lønnsbetingelser, eller si opp arbeidsavtalen. Loven krever da at det foreligger en saklig grunn for oppsigelsen. Det holder for eksempel ikke at arbeidsgiver synes lønnen til den ansatte er for høy.

Ved en endringsoppsigelse vil arbeidsgiver ha mulighet til å endre lønnen til arbeidstaker. Det vil da kunne oppstå konflikter i situasjoner hvor arbeidstaker får lavere lønn enn tidligere, men får nye arbeidsoppgaver som er mer krevende.

Kan lønnen endres fra fastlønn til provisjon eller omvendt?

Ved en endringsoppsigelse kan også lønnssystemet endres, for eksempel fra fastlønn til provisjon, eller omvendt. Grunnlaget for endringsoppsigelsen kan imidlertid ikke være at arbeidsgiver ønsker å endre lønnssystemet.

Hvordan er saksbehandlingen ved en endringsoppsigelse?

Dersom arbeidsgiver tar beslutninger innenfor styringsretten, er det ikke nødvendig å følge formelle formkrav. Dersom en endringsoppsigelse blir besluttet, vil denne imidlertid følge de samme saksbehandlingsreglene som en ordinær oppsigelse.

Hvilke muligheter har arbeidstakeren?

Ved en endringsoppsigelse, har arbeidstaker i all hovedsak tre muligheter. Arbeidstaker kan:

  1. Godta endringen, og umiddelbart begynne i den endrede stillingen.
  2. Godta endringen, men bli værende i den gamle stillingen ut oppsigelsestiden.
  3. Ikke godta endringen, og bli værende i den gamle stillingen. Vedkommende vil da risikere en oppsigelse av stillingen.

Har du spørsmål knyttet til endringsoppsigelse? Snakk med oss.

Vegard M. Lund

Advokat og partner

Arbeids­rett

Geir Kruge

Advokat og partner

Arbeids­rett

Alle advokater