Hjem
icon

Sykdom og oppsigelse

En ung kvinne sitter med laptopen på sengen.

Dersom du som arbeidstaker er blitt syk og benytter deg av sykemelding, kan ikke arbeidsgiver si deg opp de første 12 månedene med sykdommen som grunnlag for oppsigelsen. Du er likevel ikke vernet mot oppsigelse eller endring i arbeidsforholdet som følge av andre årsaker.

Vi arrangerte webinar om oppsigelse ifm. høyt sykefravær – eller dårlig arbeid den 15. Mars.

Webinar: Oppsigelse ifm. høyt sykefravær – eller dårlig arbeid

Få gratis tilgang her

Sykdom og oppsigelse - Dette får du vite:

Hvordan er oppsigelsesvernet de første 12 månedene av sykemeldingsperioden?

I arbeidsmiljølovens § 15-8 står det:

Arbeidstaker som helt eller delvis er borte fra arbeidet på grunn av ulykke eller sykdom kan ikke av denne grunn sies opp de første 12 månedene etter at arbeidsuførheten inntrådte.

Det foreligger likevel ikke et absolutt forbud mot å si opp en sykmeldt ansatt. Bestemmelsen hindrer ikke at en sykmeldt arbeidstaker blir sagt opp på grunn av andre årsaker enn sykdommen, slik som for eksempel nedbemanning eller forhold ved arbeidstakeren som ikke er relatert til sykdommen.

Hvordan er oppsigelsesvernet etter 12 måneder?

Etter 12 måneder er ikke lenger den sykmeldte arbeidstakeren spesielt vernet mot oppsigelse. Dette innebærer imidlertid ikke at arbeidsgiver står fritt til å si opp vedkommende, ettersom den ansatte da vil være beskyttet av det ordinære oppsigelsesvernet i arbeidsmiljølovens § 15-7. Her står det at en ansatt ikke kan sies opp uten at det er saklig begrunnet.

Kan sykemeldte utføre alternative arbeidsoppgaver?

Dersom en arbeidstaker er sykmeldt, er det viktig å få vedkommende tilbake i jobb så raskt som mulig. Den ansatte kan derfor eventuelt settes til alternative arbeidsoppgaver. En slik endring må være midlertidig, og når arbeidstaker igjen er klar for sine vanlige oppgaver, må arbeidsgiver gi vedkommende anledning til å gjenoppta disse.

Vurderingen som må tas knyttet til dette, er i hovedsak hvorvidt det er mulig å finne annet passende arbeid. Dersom dette ikke er mulig, finnes det to sentrale faktorer:

 1. Diagnosen til den sykmeldte
 2. Prognosen til den sykmeldte

Poenget med denne vurderingen er å finne ut om arbeidstaker innen en rimelig tidsperiode vil kunne klare å returnere til arbeidet, enten helt eller delvis. I tilfeller hvor det foreligger en stabil og kronisk lidelse eller sykdom som medfører arbeidsfravær, vil i en oppsigelse i mange tilfeller kunne gis, enten helt eller delvis.

Når det er snakk om sykdomstilstander med en tidsbegrenset karakter, eller der tilbakeføring til arbeid prognostisk kan legges til grunn, vil det neppe være grunnlag for å gi oppsigelse.

Hvordan er oppsigelsesvernet ved tilbakevendende sykdom?

Dersom arbeidstaker har hyppig fravær som følge av sykdom, vil dette kunne underbygge behovet for å gi oppsigelse, til tross for at vedkommende er beskyttet mot oppsigelse under sykdom.

Forutsetningen er at oppsigelsen skal være saklig begrunnet, og arbeidsgiver må i tillegg ha iverksatt tiltak for at den ansatte skal kunne beholde jobben.

Bli kjent med våre advokater

Sitat - Anne-Marthe

Våre advokater

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
 • Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
 • Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

 • Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
 • Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
 • Du vil få svar på alle dine spørsmål om arbeidsrett.
 • Dine interesser vil bli ivaretatt.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi har bred erfaring innenfor arbeidsrettslige problemstillinger.
 • Vi er bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
 • Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår deg som enten arbeidsgiver eller arbeidstaker, i prosesser for domstolene, i forhandlinger og ved behov for rene rådgivningstjenester.

Har du spørsmål om sykdom og oppsigelse?

Kontakt oss