Hjem

Webinar: Oppsigelse ifm. høyt sykefravær – eller dårlig arbeid.

Av: Codex Advokat

Når kan din virksomhet gå til oppsigelse ved dårlig arbeid (mangelfull arbeidsytelse), eller ved høyt eller hyppig sykefravær ?

Dette er et tilbakevendende tema, som vi besvarer ut fra lov, vår erfaring og praksis fra domstolene.

Sykdom og oppsigelse

Vi arrangerte webinar om dette temaet den 15. mars 2022. Her får du tilgang til opptak fra webinaret.

Hva dekker webinaret?

Ved høyt eller hyppig sykefravær vil det i alle tilfeller ligge en saklighetsvurdering til grunn og den består av tre hovedelementer:

  • Tilretteleggingsplikt
  • Fremtidig sykefravær
  • Interesseavveining

Videre går vi gjennom terskelen for oppsigelse, fallgruvene, saksbehandlingen, samt en del praktiske råd basert på en vår omfattende erfaring.

Vår arbeidsrettsavdeling arbeider mye med disse temaene, særlig for arbeidsgiverne.


Kursholdere

Geir Kruge

Advokat og partner

Arbeidsrett

Geir bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere mht. arbeidsrettslig rådgivning og tvistesaker. Videre har han arbeidet mye med transportrett, markedsrett samt alminnelig forretningsjus. Geir har lang prosedyreerfaring for domstolene og har også prosedert i Høyesterett. Han er også brukt som sensor på Universitetet i Oslo i arbeidsrett.

Anne-Marthe Aslaksrud

Advokat

Arbeidsrett

Anne-Marthe Aslaksrud er advokat og er tilknyttet selskapets fagområde for arbeidsrett. Hun bistår både arbeidstakere og arbeidsgivere med arbeidsrettslige problemstillinger, og arbeider blant annet med omstilling og nedbemanning, individuelle personal- og stillingsvernssaker, samt endringer i arbeidsforhold. Anne- Marthe setter klientens mål og interesser i fokus, og ønsker å være en rådgiver som er tilgjengelig for kunden og som bidrar med løsninger av de juridiske og praktiske problemene klienten står overfor.

Del