Hjem
icon

Advarsel og oppsigelse

En mann med briller ser på mobilen sin.

Dersom en oppsigelse skjer på grunnlag av arbeidstakers eget forhold, vil det ofte være spørsmål om det er gitt en advarsel. Selv om arbeidsgiver ikke er lovpålagt å gi advarsel før en oppsigelse vurderes, vil det likevel være viktig for virksomheten å kunne dokumentere at de har fulgt opp den ansattes feil og mangler i arbeidsforholdet.

Dette får du vite om advarsel og oppsigelse:

Må man gi advarsel før en oppsigelse?

Selv om arbeidsmiljøloven ikke benytter seg av uttrykket “advarsel”, vil det ofte dukke opp spørsmål om advarsel dersom en oppsigelse gis på grunnlag av arbeidstakers eget forhold. Det vil likevel være viktig for arbeidsgiveren å kunne dokumentere at de har fulgt opp den ansatte, og bevise at de har prøvd å forbedre arbeidstakers prestasjon.

Dersom det ikke er gitt noen advarsel, vil det i enkelte tilfeller kunne foreligge en usaklig oppsigelse.

Hvilke formkrav må en advarsel følge?

Arbeidsgiver kan gi advarsel enten muntlig eller skriftlig. Med hensyn til å kunne fremlegge bevis i ettertid, vil det imidlertid være fornuftig å gi skriftlig advarsel. Brevets overskrift bør angi at det er snakk om en advarsel. Videre bør advarselen inneholde hva som gjør arbeidsforholdet kritikkverdig, og påpeke hva som bryter med arbeidsplikten eller andre plikter, som kan medføre oppsigelse eller avskjed.

Hvor mange advarsler må gis før en oppsigelse?

Det finnes ingen regel for hvor mange advarsler som bør gis før en eventuell oppsigelse blir bestemt. Antall advarsler avhenger av hvor berettiget advarselen er, hvorvidt den ansatte innretter seg etter advarselen, og hvor lang tid som eventuelt går mellom hver gang det skjer noe uregelmessig.

Dersom en oppsigelse vurderes, er det viktig at saken blir håndtert på riktig måte, sett fra begge parters ståsted. I enkelte tilfeller vil prosessen kreve lang forberedelse. Det viktigste er antagelig at det kan dokumenteres at den ansatte har hatt mulighet til å forbedre seg, uten at vedkommende har gjort det. I denne forbindelse er advarsler essensielt.

Det vil også være fornuftig å rådføre seg med en advokat som spesialiserer seg innen arbeidsrett, for å være sikker på at oppsigelsesprosessen håndteres på korrekt måte.

Har du spørsmål knyttet til oppsigelse? Snakk med oss.

Geir Kruge

Advokat og partner

Arbeids­rett

Anne-Marthe Aslaksrud

Advokat

Arbeidsrett

Alle advokater

Har du spørsmål om advarsel og oppsigelse?

Kontakt oss