Hjem
icon

Fast eller midlertidig ansettelse?

Smilende mann på kontoret

Hovedregelen i norsk rett er at arbeidstaker skal ha fast ansettelse. Virksomheter har likevel mulighet til å ansette personer midlertidig. I denne artikkelen forklarer vi når det er lov til å ansette midlertidig, og hvilke lover som gjelder for en slik ansettelse.

Dette får du vite om fast eller midlertidig ansettelse:

Hvordan foregår ansettelsesprosessen?

I en ansettelsesprosess er målet å finne en person som har god kompetanse og passer inn i arbeidsmiljøet. Det finnes imidlertid en rekke lover og regler for hvordan ansettelsesprosessen skal håndteres for å sikre arbeidstakeres rettigheter og plikter. Et eksempel her er vurderingen om arbeidstakeren skal få fast eller midlertidig ansettelse.

Hovedregel i norsk lov er at den ansatte skal få fast ansettelse.

Hva er fast ansettelse?

Med fast ansettelse menes:

  • At ansettelsen er løpende og tidsubegrenset
  • At lovens regler om oppsigelse av arbeidsforholdet gjelder
  • At arbeidstaker sikres forutsigbarhet for arbeid i form av et reelt stillingsomfang

Obs! Kravet om reelt stillingsomfang har gjort det ulovlig med såkalte nulltimerskontrakter, altså fast ansettelse uten garanti for fremtidig arbeid og lønn.

Hva er midlertidig ansettelse?

Loven har en unntaksmulighet for midlertidig ansettelse. At arbeidet er av «midlertidig karakter» kommer typisk i bruk der arbeidet som utføres ikke hører til oppgaver bedriften ordinært håndterer.

Hva bør du vite om midlertidig ansettelse?

Det er flere ting du bør være klar over ved midlertidig ansettelse.

Midlertidig ansettelse uten grunn i inntil 12 måneder

Arbeidsgiver kan benytte midlertidige ansettelser i en periode på 12 måneder uten å måtte vise til en spesiell grunn eller et spesielt behov.

Midlertidige ansettelser med denne bestemmelsen er begrenset til inntil 15 prosent av virksomhetens ansatte.

Hva skjer etter 12 måneder?

Dersom man ikke får videre ansettelse etter å ha vært midlertidig ansatt i 12 måneder, starter en karanteneperiode på 12 måneder for arbeidsgiveren.

Denne karanteneperioden gjelder for arbeidsoppgavene som den midlertidige ansatte har utført.

Midlertidig ansettelse - Når er det ulovlig?

En ansatt skal ansees som fast ansatt dersom vedkommende har vært sammenhengende midlertidig ansatt:

  • … for arbeid av midlertidig karakter i mer enn 4 år
  • … i vikariat i mer enn 3 år
  • … eller en kombinasjon av de to

Obs! Hvis det viser seg at vilkårene for midlertidig ansettelse ikke er tilstede, kan den ansatte kreve fast stilling på et tidligere tidspunkt. Den ansatte kan også kreve erstatning for mulig tap og skader som følge av dette.

Midlertidig ansettelse og vikariater

Det kan være kurant for en virksomhet å ansette midlertidig dersom den ansatte faktisk erstatter èn eller flere ansatte. Dersom vikaren erstatter fast ansatte i deres sykdoms- eller permisjonsfravær, kan midlertidig ansettelse videreføres så lenge vikariatet er reelt.

Midlertidige vikariater kan ikke vare mer enn 3 år.

Midlertidig ansettelse og innleie av arbeidskraft fra bemanningsbyråer

Hvis arbeidet som skal utføres er av midlertidig karakter eller det gjelder et vikariat, har virksomheten mulighet til å leie inn arbeidskraft fra et bemanningsbyrå.

Har du spørsmål knyttet til ansettelse? Snakk med oss.

Har du spørsmål om fast eller midlertidig ansettelse?

Kontakt oss