Hjem
icon

Fast eller midlertidig ansettelse?

Smilende mann på kontoret

Hovedregelen i norsk rett er at arbeidstaker skal ha fast ansettelse. Virksomheter har likevel mulighet til å ansette personer midlertidig. I denne artikkelen forklarer vi når det er lov til å ansette midlertidig, og hvilke lover som gjelder for en slik ansettelse.

Dette får du vite om fast eller midlertidig ansettelse:

Hvordan foregår ansettelsesprosessen?

I en ansettelsesprosess er målet å finne en person som har god kompetanse og passer inn i arbeidsmiljøet. Det finnes imidlertid en rekke lover og regler for hvordan ansettelsesprosessen skal håndteres for å sikre arbeidstakeres rettigheter og plikter. Et eksempel her er vurderingen om arbeidstakeren skal få fast eller midlertidig ansettelse.

Hovedregel i norsk lov er at den ansatte skal få fast ansettelse.

Slik hjelper vi deg:
Våre advokater bistår deg i alle spørsmål du måtte ha knyttet til ansettelse.

Hva er fast ansettelse?

Med fast ansettelse menes:

 • At ansettelsen er løpende og tidsubegrenset
 • At lovens regler om oppsigelse av arbeidsforholdet gjelder
 • At arbeidstaker sikres forutsigbarhet for arbeid i form av et reelt stillingsomfang

Obs! Kravet om reelt stillingsomfang har gjort det ulovlig med såkalte nulltimerskontrakter, altså fast ansettelse uten garanti for fremtidig arbeid og lønn.

Hva er midlertidig ansettelse?

Loven har en unntaksmulighet for midlertidig ansettelse. At arbeidet er av «midlertidig karakter» kommer typisk i bruk der arbeidet som utføres ikke hører til oppgaver bedriften ordinært håndterer.

Hva bør du vite om midlertidig ansettelse?

Det er flere ting du bør være klar over ved midlertidig ansettelse.

OBS! Adgangen til å ansette arbeidstaker på generelt grunnlag med hjemmel i § 14-9 bokstav f ble opphevet med virkning fra 1. juli 2022. Det innebærer at arbeidsgiver ikke kan ansette en arbeidstaker midlertidig på generelt grunnlag etter 1. juli 2022.

Midlertidig ansettelse - Når er det ulovlig?

En ansatt skal ansees som fast ansatt dersom vedkommende har vært sammenhengende midlertidig ansatt:

 • … for arbeid av midlertidig karakter i mer enn 4 år
 • … i vikariat i mer enn 3 år
 • … eller en kombinasjon av de to

Obs! Hvis det viser seg at vilkårene for midlertidig ansettelse ikke er tilstede, kan den ansatte kreve fast stilling på et tidligere tidspunkt. Den ansatte kan også kreve erstatning for mulig tap og skader som følge av dette.

Slik hjelper vi deg:
Våre advokater hjelper deg som arbeidsgiver med å kartlegge om du kan benytte deg av midlertidig ansettelse.

Midlertidig ansettelse og vikariater

Det kan være kurant for en virksomhet å ansette midlertidig dersom den ansatte faktisk erstatter èn eller flere ansatte. Dersom vikaren erstatter fast ansatte i deres sykdoms- eller permisjonsfravær, kan midlertidig ansettelse videreføres så lenge vikariatet er reelt.

Midlertidige vikariater kan ikke vare mer enn 3 år.

Midlertidig ansettelse og innleie av arbeidskraft fra bemanningsbyråer

Hvis arbeidet som skal utføres er av midlertidig karakter eller det gjelder et vikariat, har virksomheten mulighet til å leie inn arbeidskraft fra et bemanningsbyrå.

Bli kjent med våre advokater

Sitat - Vegard

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
 • Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
 • Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

 • Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
 • Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
 • Du vil få svar på alle dine spørsmål om arbeidsrett.
 • Dine interesser vil bli ivaretatt.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi har bred erfaring innenfor arbeidsrettslige problemstillinger.
 • Vi er bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
 • Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår deg som enten arbeidsgiver eller arbeidstaker, i prosesser for domstolene, i forhandlinger og ved behov for rene rådgivningstjenester.

Har du spørsmål knyttet til ansettelse? Snakk med oss.

Har du spørsmål om fast eller midlertidig ansettelse?

Kontakt oss