Hjem
icon

Prøvetid

Ung smilende kvinne som venter.

I arbeidsavtalen har arbeidsgiver rett til å innta bestemmelser om prøvetid. For at avtalen om prøvetid skal være gyldig, må avtalen være skriftlig. Videre må avtalen være inngått senest én måned etter at arbeidstakeren tiltrådte. Denne artikkelen tar for seg de viktigste aspektene ved prøvetid.

Dette får du vite om prøvetid:

Hva er prøvetid?

Prøvetid er en periode hvor arbeidstaker og arbeidsgiver kan vurdere om stillingen passer for den nyansatte. I prøvetiden er det mulighet for kortere gjensidig oppsigelsesfrist.

Formålet med prøvetiden er å prøve ut selve arbeidsforholdet.

Slik hjelper vi deg:
Vi bistår deg i alle spørsmål du måtte ha knyttet til prøvetid.

Hvor lang skal prøvetiden være?

Prøvetidens lengde kan variere. Lengden på prøvetiden vil være avhengig av hva som er avtalt i arbeidsavtalen.

Prøvetidens lengde kan maksimalt være 6 måneder, med mindre arbeidstaker har vært fraværende i prøvetiden.

Når kan arbeidsgiver forlenge prøvetiden?

Det er kun i ett tilfelle det er aktuelt å forlenge prøvetiden. Dette er hvis arbeidstakeren har vært fraværende fra arbeidet i prøvetiden. Prøvetiden kan da forlenges med lengden av fraværet.

Hva bør du vite om prøvetid og arbeidskontrakt?

For at en avtale om prøvetid skal være gyldig, må det være angitt i arbeidsavtalen.

Arbeidskontrakten må minimum inneholde:

 • At det er avtalt en prøvetid
 • Prøveperiodens lengde

Det bør også fremkomme i arbeidskontrakten hvor lang oppsigelsesfristen i prøvetiden er. Dersom dette ikke blir angitt i arbeidskontrakten, gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 14 dager.

Dersom arbeidsgiver ønsker å ha muligheten til å forlenge prøveperioden, må dette være avtalt i arbeidskontrakten.

Slik hjelper vi deg:
Våre advokater bistår deg med utarbeidelse av arbeidskontrakter og du vil få rådgivning knyttet til oppfølging av nyansatte under prøvetid.

Prøvetid og oppfølging av arbeidstaker

I prøvetiden skal den ansatte følges opp. Det bør gjennomføres oppfølgingsmøter på jevnlig basis.

Arbeidsgiver må sørge for at den ansatte gis:

 • Nødvendige instruksjoner
 • Nødvendig veiledning
 • Opplæring

Tiltakene som benyttes i prøvetiden bør kunne dokumenteres. Denne type dokumentasjon vil eventuelt kunne gi stor bevismessig verdi dersom det skulle oppstå en tvist etter en oppsigelse.

Hvis den ansatte ikke har fått nødvendig opplæring og en oppfølgingen som med rimelighet bør kunne forventes, kan oppsigelse begrunnet med «manglende tilpasning eller faglig dyktighet» være ugyldig.

Oppsigelse i prøvetiden

Hva sier arbeidsmiljøloven om oppsigelse i prøvetiden?

En oppsigelse i prøvetiden skal følge lovens vanlige formkrav. Den eneste forskjellen er at kravet til saklig oppsigelsesgrunn er noe lempet.

Arbeidsgiver må:

 • Innkalle til et drøftelsesmøte
 • Levere en skriftlig og formriktig oppsigelse
 • Levere oppsigelsen innen utløpet av den avtalte prøvetiden

Slik hjelper vi deg:
Våre advokater bistår deg i vurderingen av hvorvidt det foreligger grunnlag for oppsigelse i prøvetid.

Hva er saklig begrunnelse for en oppsigelse i prøvetiden?

En prøvetidsansatt har et noe svakere stillingsvern enn en ansatt som sies opp etter prøvetidens utløp. Ved oppsigelse i prøvetid kreves det likevel saklig begrunnelse.

En oppsigelse i prøvetiden må baseres seg på følgende forhold:

 • Manglende faglighet
 • Manglende pålitelighet
 • Manglende tilpasning
 • Annen saklig begrunnelse

En oppsigelse skal ikke komme som en overraskelse. Arbeidsgiver må dokumentere at bedriften har gjort det som kan forventes for å få prestasjonen til den ansatte opp på et akseptabelt nivå.

Oppsigelesfrist i prøvetid

I prøvetiden er oppsigelsesfristen på 14 dager, med mindre noe annet er avtalt.

Slik hjelper vi deg:
Våre advokater bistår deg under oppsigelsesprosessen, herunder deltar vi på drøftingsmøter, sikrer formriktig oppsigelse og bistår under eventuelle forhandlinger i etterkant.

Bli kjent med våre advokater

Sitat - Vegard

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.
 • Du får gode råd og juridisk støtte gjennom hele din sak.
 • Du får informasjon om hvilke rettigheter du har i din sak.

Dette lover vi deg

 • Du vil få ærlige og tydelige råd om muligheter, kostnader, risikoer og mulige resultater i din sak.
 • Du vil få bistand fra en dedikert og spesialisert advokat, som jobber sammen med deg for å oppnå et best mulig resultat.
 • Du vil få svar på alle dine spørsmål om arbeidsrett.
 • Dine interesser vil bli ivaretatt.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Vi har bred erfaring innenfor arbeidsrettslige problemstillinger.
 • Vi er bistår deg uansett hvor i landet du befinner deg.
 • Vi er genuint interessert i å sørge for at våre klienter får en bekymring mindre.
 • Vi bistår deg som enten arbeidsgiver eller arbeidstaker, i prosesser for domstolene, i forhandlinger og ved behov for rene rådgivningstjenester.

Har du spørsmål knyttet til prøvetid? Snakk med oss.

Har du spørsmål om prøvetid?

Kontakt oss