Hjem
icon

Rett til årlig lønnsvekst

Glad kvinne som får lønnvekst av arbeidsgiver.

Utgangspunktet er at arbeidstaker har krav på den lønn som er angitt i arbeidsavtalen mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Hvorvidt arbeidstaker har rett på årlig lønnsvekst vil bero på hva som er avtalt mellom partene, og hvorvidt en slik rett kan utledes av for eksempel personalhåndbok eller tariffavtale.

Viktige forhold du trenger å vite om rett til årlig lønnsvekst:

Ikke bundet av tariffavtale

For arbeidsgivere som ikke er bundet av tariffavtale vil det være arbeidsavtalen som gir anvisning på arbeidstakers rettigheter hva gjelder lønn.

Foreligger det ingen andre avtaler (personalhåndbok eller arbeidsreglement) om rett til årlig lønnsvekst, vil ikke arbeidstaker ha en ubetinget rett til oppjustering av lønn.

Hvorvidt arbeidstakers lønn skal oppjusteres, vil dermed bero på eventuelle forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Merk at dersom arbeidsavtalen eller annen avtale kun gir anvisning på en rett til årlig lønnsforhandlinger, vil heller ikke dette gi arbeidstaker en ubetinget rett til en årlig lønnsvekst.

Arbeidsgiver kan i et slikt tilfelle bestemme at det ikke skal foretas en årlig lønnsjustering, og at lønnen skal forbli den samme.

Bundet av tariffavtale

Arbeidsgiver som er bundet av tariffavtale vil være forpliktet til å forholde seg til de lønns-og-arbeidsvilkår som er oppstilt i tariffavtalen.

Tariffavtalen vil som hovedregel i tillegg inneholde bestemmelser vedrørende lønnsjustering, og rett årlige lønnsforhandlinger.

Lønnsforhandlinger gjennomføres som regel på sentralt og lokalt nivå.

De sentrale lønnsforhandlingene gjennomføres før de lokale lønnsforhandlingene. Som et resultat av forhandlingene vil arbeidstakers lønn være gjenstand for en årlig lønnsvekst. Dette som følge av oppjustering av lønn, lønnstillegg, og minstelønnssatser.

Ufravikelighetsprinsippet

Tariffavtalen bygger på ufravikelighetsprinsipp som blant annet innebærer at en arbeidsgiver som er bundet av tariffavtale ikke kan inngå verken bedre eller dårligere avtaler med utenforstående part enn den som følger tariffavtalen.

Arbeidstakere som er uorganiserte har imidlertid ingen forhandlingsrett.

Det betyr at arbeidsgivere vil kunne ha anledning til å forskjellsbehandle de uorganiserte og de organiserte arbeidstakerne ved gjennomføring av lønnsforhandlinger.

Uorganiserte arbeidstakere har i utgangspunktet heller ikke krav på de samme tilleggene som de organiserte arbeidstakerne.

Dette er fordi de uorganiserte arbeidstakerne har inngått en avtale med arbeidsgiver, mens de organiserte arbeidstakerne i tillegg har inngått en avtale med sin medlemsorganisasjon.

Det betyr at uorganiserte arbeidstakere ikke vil ha en ubetinget rett til lønnsforhandlinger eller lønnsregulering, med mindre dette følger av arbeidsavtalen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Det er imidlertid ikke uvanlig at de uorganiserte arbeidstakerne følger den samme lønnsutviklingen som de organiserte arbeidstakerne. De uorganiserte arbeidstakerne blir i slike tilfeller en "gratispassasjer".

Dette kan Codex Advokat bistå deg med

  • Rådgivning knyttet til rett på årlig lønnvekst
  • Spørsmål innen årlig lønnsvekst
  • Juridisk bistand innen arbeidsrett

Har du spørsmål knyttet til din rett på årlig lønnsvekst? Snakk med oss.