Hjem
icon

Erstatning ved hørselsskade

Kvinne med høreapparat som klemmer datteren sin.

Dersom du har fått en hørselsskade som følge av høyt støynivå på jobb, vil du kunne ha krav på erstatning. Du vil også kunne ha krav på erstatning dersom hørselsskaden kommer som følge av for eksempel trafikkskade, voldsskade eller pasientskade. I denne artikkelen får du informasjon om alt du trenger å vite i forbindelse med hørselsskade og erstatning.

Dette får du vite om erstatning ved hørselsskade:

Hva er en hørselsskade?

En hørselsskade er en fysisk skade i hørselsorganet som har oppstått på grunn av lydtrykk. Hvor høyt lydtrykk man tåler før en skade oppstår, varierer fra person til person.

Støyskade er hørselsskade som følger av ytre lydpåvirkning. Hørselen kan potensielt bli skadet av all høy lyd.

Hørselsskade kan oppstå som følge av blant annet:

 • En plutselig og kraftig lyd
  En slik lyd kan for eksempel komme fra en eksplosjon. Slik hørselsskade kan oppstå både i arbeid, i trafikken og på fritiden. Ofte kan det være nok med én slik hendelse for at det skal oppstå en hørselsskade.

 • Vold, slag eller traume mot hodet
  Dersom du er utsatt for vold, slag eller traume mot hodet, vil dette kunne medføre hørselsskade. Et slag mot bakhodet kan for eksempel medføre skade på det indre øret, som igjen kan resultere i hørselsskade.

 • Eksponering for vedvarende høy lyd eller støy
  Dersom du over lengre tid er utsatt for høy lyd, vil du være i fare for å få hørselsskade. Dette vil gjerne skje ved arbeid på støyfylte arbeidsplasser, typisk ved industri- eller offshore-arbeid.

Hvilke symptomer er vanligst ved en hørselsskade?

De vanligste symptomene ved hørselsskade, er:

 • Fornemmelsen av å ha en «dott» i ørene
 • Tinnitus (øresus)
 • Kvalme
 • Svimmelhet

Det er heller ikke unormalt å bli overfølsom for lyder, slik at du ikke tolererer like høye lyder som du tidligere gjorde. I slike tilfeller er det ikke uvanlig med smerter eller ubehag i ørene.

Hvordan måler man en hørselsskade?

Det er mulig å måle hørsel. Dette kalles audiogram. Et audiogram viser en kurve som beskriver fra en person hører på ulike frekvensnivåer. Dersom du har en hørselsskade, vil et audiogram ha en karakteristisk kurve som indikerer hørselsskade.

Kan man behandle en hørselsskade?

Det vil kunne være aktuelt med medikamenter rett etter en traume som resulterte i hørselsskade. Dersom hørselsskaden blir permanent, vil det kunne være aktuelt med høreapparat. Ved tinnitus kan du få opplæring i ulike mestringsøvelser, som hjelper deg med å lære hvordan du kan leve med plagene.

Dersom du har fått en hørselsskade, er skaden i seg selv imidlertid uopprettelig.

Gir alle hørselsskader krav på erstatning?

Hørselsskader vil kunne gi krav på erstatning på lik linje som andre skadefølger. Dersom plagene ikke blir permanente, vil det i utgangspunktet ikke finnes noe grunnlag for erstatning, med mindre plagene er så store at det medfører økonomiske tap.

Dersom du har fått en hørselsskade gjennom arbeidet ditt, enten på grunn av vedvarende støy, eller på grunn av en høy og uventet lyd, vil du ha krav på erstatning gjennom både NAV og arbeidsgivers yrkesskadeforsikring.

Hvilke erstatningsposter er aktuelle ved hørselsskader?

Det er flere erstatningsposter som er aktuelle ved hørselsskader.

Menerstatning

Dersom skaden er varig og betydelig, vil du kunne ha krav på menerstatning. Dette er erstatning for tap av livsutfoldelse. Med varig menes at skaden må vare minst 10 år, og med betydelig menes at skaden som regel må tilsvare en varig medisinsk invaliditet på minst 15 %. Dette regnes ut fra invaliditetstabellen.

Det er du selv som har bevisbyrden, og derfor må sannsynliggjøre sammenhengen mellom ulykken/hendelsen og skaden. For å kunne avklare hørselsskade, må du gjennomføre en hørselsmåling/audiometri.

For enkelte vil hørselsskaden være svært belastende, og vil kunne gi psykiske plager. Dersom psykiske plager oppstår i kjølvannet av en hørselsskade, bør dette også utredes, ettersom psykisk skade kan medføre selvstendig varig medisinsk invaliditet.

Utgifter

Dersom NAV godkjenner hørselsskaden din som en yrkesskade, vil du få nødvendige behandlingsutgifter og utstyr dekket av HELFO. Dersom hørselsskaden oppstår i trafikken eller på fritiden, har du ikke samme rettigheter overfor NAV og HELFO. Du vil imidlertid ha krav på å få dekket utgifter gjennom det ansvarlige forsikringsselskapet.

Nedsatt hjemmearbeidsevne

Dersom en hørselsskade påvirker evnen til å utføre arbeidsoppgaver i hjemmet, vil du kunne ha rett på å få dekket utgifter knyttet til kjøp av nødvendig hjelp i hjemmet.

Inntektstap

Dersom du på grunn av hørselsskaden ikke lenger klarer å arbeide, enten helt eller delvis, har du krav på å få dekket inntektstapet som oppstår. Dette tapet skal dekkes av NAV og/eller ansvarlig forsikringsselskap.

Codex Advokat hjelper deg i din situasjon.

Dersom du har blitt påført en hørselsskade i jobbsammenheng, har du krav på å få dekket advokatutgifter i forbindelse med erstatningsutmålingen.

Dette dekkes normalt av det ansvarlige forsikringsselskapet.

Vi i Codex Advokat AS kan hjelpe deg med blant annet:

 • Utredning av saken
 • Påklage avslag fra NAV
 • Påklage avslag fra det ansvarlige forsikringsselskapet
 • Oppnå riktig erstatningsoppgjør
 • Være advokaten din i en eventuell rettssak

Vi bistår deg, uansett hvor du er. Snakk med oss.

Finn L. Eriksen

Advokat og partner


Håvard Bjørnstad

Advokat og partner


Har du spørsmål om erstatning ved hørselsskade?

Kontakt oss