Hjem
icon

Erstatning ved tinnitus

Et øre

Tinnitus, også kalt øresus, er en ulyd i ett eller begge ører, og er et symptom på hørselsskade eller sykdom. Tinnitus blir ofte beskrevet som en konstant pipende, ringende eller summende lyd som er svært krevende å måtte leve med. Dersom du har fått tinnitus som følge av arbeidet ditt, for eksempel vel støyfullt arbeidsmiljø over mange år, eller ved en plutselig og uventet høy lyd mens du jobber, vil du kunne ha krav på erstatning for yrkesskade.

Dette får du vite om erstatning ved tinnitus:

Hva er tinnitus?

Tinnitus kalles også øresus, og er en ulyd i enten ett eller begge ørene. Det beskrives ofte som en konstant ringende, plystrende eller summende lyd.

Har du fått tinnitus som følge av skade eller sykdom?

Dersom du har fått tinnitus som følge av yrkesskade eller yrkessykdom, vil du ha krav på å få erstatning. I tillegg vil det som oftest være nødvendig å kunne påvise en støyrelatert eller skaderelatert hørselsnedsettelse.

Hørselsskader kan komme som et resultat av en plutselig og uventet høy lyd, for eksempel en eksplosjon. Dersom tinnitusen har kommet etter en slik lyd på arbeidsplassen, vil tinnitusen kunne bli godkjent som yrkesskade.

Det er vanligvis tilstrekkelig med én slik hendelse med høy lyd for å kunne forårsake en hørselsskade. Tinnitus er et av symptomene som kan oppstå. I noen tilfeller kan tinnitusen gå over etter tid, og du vil da ikke ha krav på erstatning. Det er kun tilfeller hvor tinnitusen er vedvarende at du har krav på erstatning.

Dersom tinnitusen har kommet som et resultat av langvarig støypåvirkning på arbeidsplassen, vil den kunne bli godkjent som yrkessykdom. Ved slike tilfeller stilles det spesielle vilkår for graden og lengden av støypåvirkningen du har blitt utsatt for.

Når det kommer til utmålingen av erstatningen, spiller det liten rolle om tinnitusen har kommet som følge av yrkesskade eller yrkessykdom. Det er likevel viktig å være klar over forskjellen.

Hvordan påviser man hørselsskade?

For å kunne avdekke om du har fått en hørselsskade, vil det foretas en hørselsmåling/audiometri. For at du skal ha krav på erstatning må det foreligge et visst nivå av nedsatt hørsel.

En slik undersøkelse er også nødvendig for å kunne avgjøre størrelsen på varig medisinsk invaliditet, noe som har betydning for om du har krav på menerstatning eller ikke.

Hvilke konsekvenser kan tinnitus medføre?

Det kan være en stor belastning å leve med tinnitus, og mange opplever en nedsatt livskvalitet. Tinnitus kan for eksempel gi konsentrasjonsvansker og søvnproblemer, og kan gjøre at du ikke har overskudd til familie eller fritidsaktiviteter.

Tinnitus kan også gi alvorlige konsekvenser når det kommer til arbeidsevne og psykisk helse. Det vil derfor være viktig å undersøke om du har en selvstendig psykisk lidelse som har årsakssammenheng med tinnitusplagene.

Dersom du har utviklet dette, vil du også ha krav på erstatning for konsekvensene av som denne psykiske skaden har medført.

Codex Advokat hjelper deg i din situasjon.

Dersom du har blitt påført tinnitus som følge av arbeidet ditt, har du krav på å få dekket advokatutgifter i forbindelse med erstatningsutmålingen.

Dette dekkes normalt av det ansvarlige forsikringsselskapet.

Vi i Codex Advokat AS kan hjelpe deg med blant annet:

  • Utredning av saken
  • Påklage avslag fra NAV
  • Påklage avslag fra det ansvarlige forsikringsselskapet
  • Oppnå riktig erstatningsoppgjør
  • Være advokaten din i en eventuell rettssak

Vi bistår deg, uansett hvor du er. Snakk med oss.

Finn L. Eriksen

Advokat og partner


Håvard Bjørnstad

Advokat og partner


Har du spørsmål om erstatning ved tinnitus?

Kontakt oss