Hjem
icon

Erstatning ved "loss of license" / tap av helseattest

En fisker er ute på en båt og arbeider.

For enkelte yrker er det et krav at du oppfyller visse helsekrav, og har en gyldig helseattest. Eksempler på slike yrker er piloter og sjømenn. En lisensforsikring er knyttet til slike yrker, og den skal motvirke de økonomiske konsekvensene som følger av å miste helseattesten sin. Dersom disse ikke lenger har en gyldig helseattest, vil de nemlig ikke kunne utføre yrket sitt. Dersom du har tegnet en lisensforsikring, vil denne gjøre at du har krav på erstatning ved tap av helseattest.

Loss of License - Dette får du vite:

Hva er bakgrunnen for kravet om helseattest?

Helsekravet for sjømenn/piloter kommer av at ansatte i disse yrkene ikke skal ha en sykdom som gjør at de ikke er skikket til arbeid mens de er i luften eller til sjøs. De skal heller ikke ha en sykdom som kan utgjøre en fare for de andre som er ombord i fartøyene, enten det er passasjerer eller andre ansatte.

For ansatte i disse yrkene vil det være økonomisk vanskelig å miste helseattesten sin, ettersom det betyr at de ikke lenger vil ha mulighet til å utøve yrket sitt.

Loss of License-forsikringen oppstod for å motvirke disse økonomiske konsekvensene. Dersom du mister helseattesten som følge av en yrkesskade, vil du også ha krav på yrkesskadeerstatning.


Å miste sin helseattest kan føre til økonomiske vanskeligheter.

Rollen til våre advokater er å sørge for at du får den erstatningen du har krav på når du har mistet helseattesten din.


Hva er en helseattest?

En helseattest skal dokumentere om du oppfyller de nødvendige helsekravene, for eksempel for å utføre ditt yrke som pilot, på båt eller på plattform/offshore. Helseattesten skal kartlegge din helsetilstand opp mot det aktuelle yrke. Årsaken til at det kreves helseattest dersom du er sjømann eller arbeider som pilot eller offshore er fordi slike yrker stiller krav til både din psykiske og fysisk helsetilstand.

Helseattesten skal sikre at du ikke har helseproblemer som kan gjøre deg uskikket til å arbeide på sjøen eller i luften.

I tillegg skal krav om helseattest hindre at du utgjør en fare for andre personers sikkerhet og helse.

Du kan eksempelvis tape din offshore-helseattest dersom du har får hjerteproblemer eller problemer med høyt blodtrykk. Dersom du ønsker å arbeide som pilot eller kabinpersonale stilles det strenge krav til din helse før du får tiltre stillingen.

Men selv om du ved oppstart får en godkjent helseattest må du ta kontakt med flylegen/lege dersom du har fått en sykdom eller funksjonsendring for å få en vurdering av om du oppfyller kravene som fremgår av helseattesten.

For å arbeide på et norskregistrert skip må du ha en godkjent helseattest fra en sjømannslege. Helseattesten for arbeid på skip må som regel fornyes hvert andre år, men kan også ha en kortere gyldighet avhengig av stillingen du har.

Hvem bør ha Loss of License-forsikring?

Dersom du har et yrke som krever at du har gyldig helseattest, bør du forsikre deg om at du er dekket av en lisensforsikring. I enkelte tilfeller vil arbeidsgiver være pålagt å tegne lisensforsikring for sine ansatte. Dersom arbeidsgiver ikke har gjort det, anbefales det å gjøre det selv.

Hva er vilkårene for å tegne en Loss of License-forsikring?

For å kunne tegne en Loss of License-forsikring, må du ha en gyldig helseattest på tidspunktet forsikringen tegnes. En del lisensforsikringer har også enkelte krav i forbindelse med alder og ansettelse på skip eller i flyselskap.

Dersom du ønsker å tegne en lisensforsikring vil det være fornuftig å ta kontakt med forsikringsselskapet for å høre hvilke vilkår som gjelder hos det aktuelle selskapet.

Hva skjer ved varig tap av helseattest?

Det kan være mange grunner til at du mister helseattesten din, for eksempel ved en arbeidsulykke, fritidsulykke eller ved naturlig sykdom. Dersom helseplagene dine gjør at du ikke lenger oppfyller kravene for gyldig helseattest, har du krav på erstatning gjennom lisensforsikringen.

Det er imidlertid et krav at du har mistet helseattesten varig. Dersom du bare har fått inndratt helseattesten midlertidig, vil du ikke få erstatning. Det er forsikringsselskapet som gjør en vurdering om helseattesten er tapt varig.


Slik hjelper vi deg:

Vi hjelper deg med å vurdere selskapets standpunkt, og at du får det du har krav på.


Hvor mye får du utbetalt i Loss of License-forsikring?

Forsikringssummen varierer fra forsikring til forsikring. Det anbefales derfor å undersøke hvilken forsikringssum din lisensforsikring har. I de tilfeller hvor forsikringssummen er lav, kan du tegne en tilleggsforsikring.

Vanligvis vil forsikringssummen være oppgitt i et visst antall G, hvor G står for folketrygdens grunnbeløp.

Ofte er det grunnbeløpet på oppgjørstidspunktet som skal legges til grunn for beregningen av forsikringssummen.

loss of license2
Hvor mye du får utbetalt i Loss of License-forsinkringen vil variere fra forsikring til forsikring.

Hva gjør du hvis du mister helseattesten din?

Dersom du mister helseattesten din og du har tegnet en Loss of License-forsikring, må du varsle forsikringsselskapet så fort som mulig. Dersom du melder fra for sent, kan du nemlig tape erstatningskravet.

Dersom du taper helseattesten som følge av en yrkesskade, vil du også ha krav på yrkesskadeerstatning.

Hvilke reservasjoner finnes i Loss of License-forsikringen?

Enkelte lisensforsikringer har tatt inn en reservasjon mot å dekke tap av helseattest, dersom dette tapet skjer innen en viss tid etter tegningen av forsikringen, og tapet skyldes en sykdom som det må antas at vedkommende visste om ved tegningen av forsikringen.

Dersom du har fått avslag på Loss of License-forsikring med en slik begrunnelse, bør du ta kontakt med en advokat for å vurdere om avslaget er korrekt. Det kan nemlig hende at en slik karensklausul ikke kan gjøres gjeldende.


Slik hjelper vi deg:

Vi hjelper deg med å gjennomgå journaler og annen dokumentasjon, og forhandler med forsikringsselskapet dersom det er nødvending.

Samordnes Loss of License-forsikringen med yrkesskadeforsikringen?

Dersom det er arbeidsgiveren din som har tegnet en Loss of License-forsikring for deg, vil denne normalt samordnes med yrkesskadeforsikringen.

Dette innebærer at summen du får utbetalt på bakgrunn av lisensforsikringen kommer til fradrag i yrkesskadeerstatningen.

Codex Advokat hjelper deg i din situasjon.

Dersom du får avslag på utbetaling av en lisensforsikring, anbefaler vi å ta kontakt med en advokat. Vi i Codex Advokat har lang erfaring fra slike saker, og vi bistår deg i din situasjon.

Godt å vite!
Dersom du har vært utsatt for en yrkesskade, vil også yrkesskadeforsikringen dekke advokatutgifter.

Bli kjent med våre advokater

Sitat fra Line

"Gjelder bistand i pasientskadesak.

Jeg var klient hos Codex og Line Ronander i mer enn fem år. Saken har vært omfattende og tidvis svært krevende, både for meg og advokatfirmaet. Likevel; i hele denne perioden har jeg ved enhver anledning møtt seriøsitet og raushet i rikt monn. Og en oppriktig medfølelse mens tålmodigheten min gang på gang har blitt satt på prøve, når motparten har jobbet imot oss.

Det endte godt, og de viste, om mulig, enda større begeistring enn undertegnede. Jeg anbefaler Codex og Line Ronander på det varmeste."

- Morten Lilleng, Klient i Codex Advokat

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Du får en gratis førstekonsultasjon.
 • Du får informasjon om dine rettigheter etter en personskade.
 • Du får innledende råd og anbefalinger.
 • Du får en vurdering av behovet for advokatbistand.

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

 • Du får hjelp av spesialiserte advokater innenfor Erstatnings- og forsikringsrett.
 • Med 13 advokater har vi Norges største avdeling for Erstatnings- og forsikringsrett.
 • Du når oss over hele landet og i utlandet.
 • Vi har omfattende erfaring med å forhandle med forsikringsselskapene.
 • Du får en trygg støttespiller for deg i møte med hverdagen etter en personskade.
 • Vi bistår deg i nærliggende saker, for eksempel ved avslag på ytelser fra NAV.
 • Dersom vi ikke kommer til en løsning med forsikringsselskapet, bistår vi deg med søksmål for retten.

Dette lover vi deg

 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat som, sammen med deg, vil arbeide for å oppnå din rettmessige erstatning.
 • Vi vil gi deg grundige og ærlige råd om dine muligheter, slik at du er trygg på å ta beslutninger om hva som er neste steg i din sak.
 • Vi vil sørge for at din sak har en effektiv fremdrift.
 • Vi er tilgjengelig for deg med de spørsmål du måtte ha om din sak.

Vi bistår deg, uansett hvor du er. Snakk med oss.

Finn L. Eriksen

Advokat og partner


Håvard Bjørnstad

Advokat og partner


Har du spørsmål om loss of license?

Kontakt oss